Sandøy/Nesse (red.): Norsk Språkhistorie 2 - Praksis

Sandøy/Nesse (red.): Norsk Språkhistorie 2 - Praksis

  • 450,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Bindredaktør: Brit Mæhlum


Kapitlene i dette bindet, Praksis, tar opp ulike perspektiver på språket i bruk – både i tale og skrift og i ulike teknisk betingete medier. Språklig variasjon er et av de viktige omdreiningspunktene – geografisk, sosialt og stilistisk. Det er ingen overordnet kronologisk framstilling som preger dette bindet, men hvert enkelt av de utvalgte praksis-feltene er like fullt strukturert som historiske forløp. Norsk som andrespråk og andre språk i Norge er også grundig behandlet.


We Also Recommend