M.B. Landstad. Skrifter 4 - Norske Folkeviser (2 bind)

  • 695,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Denne utgaven av Norske Folkeviser er forsynt med en grundig inn­ledning av dr. philos. Ørnulf Hodne. Han redegjør for Landstads informanter og for teksthistorien. I tillegg går han inn på virkningshistorien, nemlig hvordan disse visene er blitt benyttet i diktning, drama, maleri og musikk. Hodne har også samlet det store og informative bildematerialet. Stiftinga Nasjonalt Landstadsenter vil gi uttrykk for dyp takknemlighet til Ørnulf Hodne for at han har stilt sin store fagkunnskap og sin arbeidskraft til rådighet for dette prosjektet. Uten Hodnes vilje til å ta vare på arven fra Magnus Brostrup Landstad og den prioritering av tid og krefter dette har gjort nødvendig, ville denne utgaven av Norske Folkeviser ikke ha kommet til.


We Also Recommend