M.B. Landstad. Skrifter 3 - Høytidsskikker og hverdagstradisjon

M.B. Landstad. Skrifter 3 - Høytidsskikker og hverdagstradisjon

  • 340,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Dette tredje bindet av M.B. Landstad. Skrifter er kalt Høytidsskikker og hverdagstradisjon, og inneholder en samling beskrivelser av skikker knyttet til års- og livshøytider – jul, påske, pinse, buferd, barsel, bryllup og gravferd –, tradisjoner om dyr og fugler, regler og bånsuller fra Øvre Telemark. Disse ble første gang publisert i 1927 i boka Fra Telemarken. Skik og Sagn. Med andre ord ble det utgitt nærmere 50 år etter hans død. Landstads nedtegnelser av skikkene utmerker seg ved at de er både inngående og omfattende. Utover disse tidligere publiserte nedtegnelsene omfatter denne boka også noen nye, som er funnet ved gjennomgang av originalmanuskriptene. Blant dem er det noen sagn, noe om bygningsskikk og stedsnavn og også en trollformel. Særlig interessant er det at enkelte av nedtegnelsene stammer fra Sandar fra begynnelsen av 1870-tallet, dvs. fra den tida da Landstad var sokneprest der. Dette viser at han beholdt interessen for innsamling og nedtegning av folkeminner etter at han forlot Telemark i 1849 og like inn mot sine siste leveår. Tradisjonsnedtegnelsene presenteres her edisjonsfilologisk gjennomgått og med supplerende kommentarer.

Ørnulf Hodne er hovedbidragsyter også til dette bindet. Han har, som tidligere, skrevet både bokas innledning og kommentardel. Foruten en gjennomgang av tradisjonsmaterialets publiseringshistorie gir han i innledningen også en svært interessant og opplysende redegjørelse for Landstads kilder. Med sin store faglige bevegelsesfrihet forklarer han i kommentardelen innsiktsfullt de ulike skikkene og tradisjonene, og setter dem inn i en komparativ og kulturhistorisk sammenheng. I tillegg har Hodne frembrakt de fleste av bokas illustrasjoner. Han har dessuten utarbeidet bokas registre, og i samarbeid med Nina Marie Evensen stått for ordlisten.


We Also Recommend