Hvistendahl/Roe (red.): Alle tiders norskdidaktiker

Hvistendahl/Roe (red.): Alle tiders norskdidaktiker

  • 415,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen


Den 18. november 2014 fylte Frøydis Hertzberg 70 år. I dette festskriftet hylles hun av kolleger i og utenfor Norge som en alle tiders norskdidaktiker. Under over­skriftene «Retorikk og tilbakeblikk», «Å lære å skrive» og «God undervisning i skole­fagene» inneholder boka kapitler om norskfagets historie, retorikk, skrive­forskning, skrive­opp­læring og fag­didak­tiske perspektiver.


Innhold

Forord 5

Rita Hvistendahl og Astrid Roe: Frøydis Hertzberg – alle tiders norskdidaktiker 9

I Retorikk og tilbakeblikk

Jonas Bakken: Beretningen om en akademisk omvendelse 25

Geirr Wiggen: Tidsskriftet Ventil (1971-1976) 39

Kjell Ivar Vannebo: Om skrivere og skrivernes makt 59

Johan L. Tønnesson: Skriveforskerens virtuose antifoni 67

Ernst Håkon Jahr: Seminarbestyrer Andreas Faye – sokneprest, sagnforsker, historiker og lærer 85


II Å lære å skrive

Bente E. Hagtvet: Skrivingens betydning i den tidlige lese- og skriveutviklingen 109

Anne Edwards: Creating the Knowledgeable Learner 129

Caroline Liberg: Att tala om innehåll och ämnesstämmor i elevtexter i tidiga skolår 141

Birgitta Garme: Att skriva i skolan – om elevers skrivutveckling och samhällets ansvar 157

Astrid Roe og Kristin Helstad: Den andre skriveopplæringen i Norge – om prosesskriving og skriving i og på tvers av fag 171

Jon Smidt: Skriftens mange scener – skriveopplæringens mål og midler i vurderingstider 195

Synnøve Matre og Randi Solheim: Lærarsamtalar om elevtekstar – mot eit felles fagspråk om skriving og vurdering 219

Lars Sigfred Evensen: Men kan det komme noe godt fra lærerværelset? Om validitet i læreres vurdering 245

Kjell Lars Berge: Fra eksamensskriving i norsk til skriving som grunnleggende ferdighet – to vurderingsutfordringer 259

Kristin Helstad og Jorunn Møller: Når lærere lærer om skriving. Betydningen av ledelse og ekstern støtte 277


III God undervisning i skolefag

Andreas Lund: ”Å didaktisere et fag” – 15 år etter 303

Marte Blikstad-Balas: Lærebokas hegemoni – et avsluttet kapittel? 325

Kari Anne Rødnes: Snakkefag eller fagsnakk? Litterære samtaler i norskfaget 349

Sylvi Penne: Annes lange vei fra taper til vinner i videregående skole. En fortelling om identitet og læring 371

Eva Maagerø: Grammatikk for de yngste 391

Olga Dysthe: Elevbesøk på kunstmuseum: Frirom eller læringsrom? 409

Torlaug Løkensgard Hoel: Er fag og fagdidaktikk relevant for klasseleiing?435


Bibliografi 455


Om forfatterne 467


Tabula Gratulatoria 469


ISBN 978-82-7099-784-8, 471 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1,2 kg, publiseringsår 2014, språk: flere

 


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid