Subskripsjonsinnbydelse for Festskrift til Gro Bjørnerud Mo

Subskripsjonsinnbydelse for Festskrift til Gro Bjørnerud Mo

  • 400,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


«Ordet ‘festskrift’ må ha vært laget med Gro Bjørnerud Mo i tankene,» skriver Svein Stølen og Åse Gornitzka i forordet til denne boken, som er en hyllest til Gro i anledning hennes 60-årsdag. Både som student, stipendiat, lærer, førsteamanuensis og professor i fransk litteratur har kjernen i hennes akademiske virke vært tid og historie, både i arbeidet med renessanselitteratur og i analysene av Marcel Proust og franskspråklige samtidsromaner. Gjennom å følge sporet «tid og historie» som en rød tråd fra middelalderen til i dag undersøker bidragsyterne i denne boken hvordan forskjellige tekster og kunstuttrykk fremstiller, påvirker og utfordrer samtiden, i stadig dialog med fortiden. Slik også Gro i boken Et nesten historisk preg viser hvordan forfatterne hun studerer der anvender «fortidens steder, personer og hendelser […] for å forstå og fortolke, men også for å skape helt nye forbindelseslinjer mellom det nåtidige og det fortidige». For å speile Gros allsidighet består festskriftet av studier innen litteratur, filologi, kunsthistorie, kulturhistorie, religionshistorie, arkitekturhistorie og filosofi. Noe for enhver smak, altså. Og for enhver tid.

Innholdsliste

 Tabula gratulatoria

Svein Stølen og Åse Gornitzka, Fest for fag

Kjerstin Aukrust og Geir Uvsløkk, Gro Bjørnerud Mo – en nesten historisk person

Trond Kruke Salberg, Hvorfor gråter Karl den store? – Verden i de tidligste chansons de geste

Erik Thorstensen, Omvende eller tilintetgjøre? Fremstillinger av jøder i Legenda Aurea

Unn Irene Aasdalen, Et intervall mellom evighet og tid. Mennesket i Giovanni Pico della Mirandolas filosofi

Amanda Aaserød, Skapt eller skapende? Om kontekster og kanon i resepsjonen av renessanse-verket Euvres de Louïze Labé Lionnoize (1555)

Sonia Velázquez, Childhood Poetics, or How Cervantes Queers Theatrical History in Early Modern Spain

Hall Bjørnstad, Eneveldets Tid, mellom drøm og mareritt

Knut Stene-Johansen, «Pièce de Résistance»

Bjarne Rogan, Gjestfrihet i Norge i eldre tid – myte og virkelighet

Karin Gundersen, Når tid blir historie – om Proust

Mari Lending, «Boret store hull i uerstattelig oldsak»: Sverre Fehn og bronsealderen

Ingmar Söhrman, Luisa Famos (1930–1974) – en rätoromansk diktarröst

Sissel Lie, «Doesn’t the paint say it all?» Dorothea Tannings motstand mot kategoriseringer og egenversjon av sin kunstneriske prosess

Kirsti Sellevold, « les troubles» / «the Troubles»: om vedvarende usikkerhet i Montaignes «De la physionomie» og Anna Burns’ Milkman

Per Buvik, Michel Houellebecq og Joseph de Maistre – eller om en motsigelsesfull og en absolutt modernitetskritikk

Geir Uvsløkk, Minner, erindring og historie: om tid, palimpsest og usynlig blekk i Patrick Modianos Encre sympathique

Kjerstin Aukrust, Kropp og historie i en gulvest-roman

Ved å bestille festskriftet til Gro her vil du automatisk bli ført opp på Tabula gratulatoria og få boken tilsendt i posten etter at Gro har fått den overrakt. Hvis du vil bli ført opp sammen med ektefelle/samboer settes begge navn i bestillerfeltet slik du/dere vil bli ført opp. Du vil bli ført opp med poststed etter navnet hvis ikke annet blir opplyst til oss i epost. Du kan også be om å få faktura tilsendt ved å skrive til oss på epost til novus@novus.no

Frist for å betale/melde seg på er 18.9.2023.

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid