Bakken/Nielsen/Wetås (red.): Festskrift til Magnus Rindal

Bakken/Nielsen/Wetås (red.): Festskrift til Magnus Rindal

 • 390,00 kr
  Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


på 80-årsdagen 7. februar 2022

Den 7. februar 2022 fylte Magnus Rindal 80 år. Han er stadig ein aktiv forskar, og kan sjå tilbake på eit langt og innhaldsrikt liv i akademia. Vi som her har tatt initiativ til å gje ut eit festskrift på åremålsdagen, har alle mykje å takke Magnus for, og vi håper og trur at dette skriftet både er til glede for jubilanten og til gagn for fagfellesskapen vi deler med han.

Festskriftet inneheld eit utval av tekstar jubilanten sjølv har skrive gjennom yrkeslivet. Tekstane er valde ut for å gje eit bilete av hovudspora Magnus har arbeidd etter, og for å samle tekstar som er og burde vere etterspurde for noverande og framtidige fagfolk. Magnus har sjølv kome med innspel til utvalet, og han har også levert eit nyskrive bidrag til denne utgjevinga.

 

Kristin Bakken, Marit Aamodt Nielsen og Åse Wetås

 

Innhald

Forord

Innledning

 1. Bergens eldste bymål. Eigenproduksjon 19-1983, 39-49.
 1. Eit par merknader til Helgakviða Hundingsbana I. Bjarne Fidjestøl o.fl. (red.):Festskrift til Ludvig Holm-Olsen. Øvre Ervik 1984, 283-286.
 1. Marius Hægstads arbeid med gammalnorske dialektar. Maal og Minne 1984, 167-181.
 1. Lovgjeving og lovavskriving i Bergen i mellomalderen. Ingvild Øye (red.): Kjøpstad og rikssentrum. Bergen 1986, 106-117.
 1. Om diplom som kjelde for studiet av stadnamn. Namn og Nemne 5, 1988, 47-53.
 1. Nordnorsk skriftspråk i diplom før 1370. Maal og Minne 1989, 129-139.
 1. Framveksten av dei filologiske faga, særleg norrønfilologien i Noreg. Odd Einar Haugen og Einar Thomassen (red,): Den filologiske vitenskap. Oslo 1990, 209-226.
 1. King Magnús Hákonarson´s Norwegian code of 1274. Atti del XVII Convegno dell´Associazione Italiana di Filologia germanica. Potenza 1991, Bind 2, 127-132.
 1. Gamalnorsk ordboksverk 50 år. 1940-1990. Maal og Minne 1991, 29-58.
 1. Norsk språk 1350-1500. Gammalnorsk eller mellomnorsk? Ernst Håkon Jahr og Ove Lorentz (red.): Historisk språkvitenskap / Historical Linguistics. Oslo 1993, 395-404.

 2. Idrett og leik i nordisk mellomalder. Ingun Grimstad Klepp og Rune Svarverud (red.): Idrett og fritid i kulturbildet. Humanioradagene 1993. Oslo 1993, 109-122.
 1. Sophus Bugge (1833-1907). Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 1995. Oslo 1996, 55-67.
 1. Ludvig Holm-Olsen. Jarle Bondevik, Willy Dahl og Sigurd Aa. Aarnes (red.): Fagprofiler ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1946-1996. Bergen 1996, 65-75.
 1. Norsk eller svensk i fire mellomalderdiplom frå Jämtland og Härjedalen. Jarle Bondevik, Gjert Kristoffersen, Oddvar Nes og Helge Sandøy (red.): Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen. Bergen 1997, 150-159.
 1. Norsk eller islandsk. Ei drøfting av språkforma i norske og islandske mellomalderhandskrifter. Úlfar Bragason (red.): Íslensk málsaga og textafræði. Reykjavík 1997, 113-120.
 1. Les Burgondes dans la tradition scandinave médiévale. Clovis - histoire et memoire. Le baptême de Clovis, son écho à travers l´histoire. Paris - Sorbonne 1997, 453-460.
 1. Bergen som kulturell hovudstad for Noreg og Island i høgmellomalderen. Asbjørn Aarnes (red.): Atlantisk dåd og drøm. Oslo 1998, 234-249.
 1. Oslo endå ein gong. Maal og Minne 2000, 171-172.
 1. Oslo - for siste gong. Maal og Minne 2001,, 23-24. 
 1. Innleiing. Magnus Rindal (oms.): Soga om Tristram og Isond. Oslo 2003, 7-42.
 1. Haugen som gravplass, kultstad og maktsymbol i norrøne skriftlege kjelder. Jan Henning Larsen og Perry Rolfsen (red.): Halvdanshaugen – arkeologi, historie og naturvitenskap Oslo 2004, 193-202.
 1. Dei eldste norske kristenrettane. Jón Viðar Sigurðsson, Marit Myking og Magnus Rindal (red.): Religionsskiftet i Norden. Brytinger mellom nordisk og europeisk kultur 800-1200 e.Kr. Oslo 2004, 103-13.
 1. Om tekstutgjeving. Norrøne tekstar i Noreg. 2021. Artikkel skriven for denne publikasjonen.
 1. Kronikker
 1. Magnus’ CV
 1. Magnus’ publikasjonsliste

Finnes i følgende formater:
Papirbok, ISBN 978-82-8390-080-4, 420 sider, heftet, format: 17x24 cm, vekt 0,87 kg,
publiseringsår 2022, språk: nynorsk


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid