Korsell, Lars et al. (red.): Ekstraordinære tider

Korsell, Lars et al. (red.): Ekstraordinære tider

  • 355,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Festskrift til Per Ole Johansen 70 år


PER OLE JOHANSEN, professor i kriminologi ved Universitet i Oslo, fylte 70 år 19. oktober 2015. 

I en årrekke har han preget norsk og nordisk krimino­logisk og historisk debatt og den internasjonale faglige samtalen. Historisk, organisert og økonomisk kriminologi har vært gjennomgangstemaer i hans faglige virksomhet.

Han har nærmet seg disse temaene fra stadig nye og åpnende empiriske og teoretiske utgangspunkt og har på viktige måter bidratt til å utvide fagets temaområde, begrepsapparat og metoder.

I dette festskriftet blir han gjennom 18 – hovedsakelig kriminologiske – artikler hyllet av kolleger, elever og venner fra Norge og de andre nordiske landene, samt Tyskland og USA. Boken har følgende temaer:

Kriminologiens historie i Norden, Overnasjonal kritisk kriminologi, Organiserte straffbare handlinger og strafferettslige reaksjoner, Vinningsforbrytelser og kontroll, Begrepsavklaring, Politi og bevæpning, Krig og kvinner, Jødeforfølgelse, Kriminalitetsforebygging.

 


We Also Recommend