Eliasssen, F.-E. et al. (red.): Den rianske vending

Eliasssen, F.-E. et al. (red.): Den rianske vending

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015

Den 23. februar 2015 fyller professor Øystein Rian 70 år. Han er blant våre fremste historikere, med perioden 1536–1814 som spesialfelt. Rian er en fremragende formidler, som gjennom foredrag, foreles­ninger og normdannende faglitteratur har vist seg som en av Nordens viktigste bidragsytere i utforskningen av den tidlig moderne perioden. I tillegg er han en aktiv debattant, både i faglige fora og i det offentlige rom, ikke minst i diskusjoner om demokrati og mangfold i det norske samfunnet. Som kolleger og venner av Øystein Rian vil vi hylle ham med dette festskriftet på 70-årsdagen. Her har noen av Øysteins kolleger i Norge og resten av Norden bidratt med artikler som alle på en eller annen måte er knyttet til Øystein Rians forfatterskap.


Innhold

Forord

Finn-Einar Eliassen, Bård Frydenlund, Erik Opsahl og Kai Østberg, Øystein Rian – et biografisk og historiografisk portrett

Knud J. V. Jespersen, Moderniseringens pris. De tidlig moderne revolutioner og Skandinavien – en fortolkningsskitse

Finn-Einar Eliassen, Kameleon, stråmann eller trojansk hest? Danmark-Norges nøytralitet og indiahandel under den nordamerikanske frihetskrig

Sølvi Sogner, Hollendertiden i transnasjonalt perspektiv

Nils Erik Villstrand, Den bottniska sfären. Reflektioner kring en transnationell maritim regions oskrivna historia

Kalle Bäck, Det lokala i det regionala

Ellen Schrumpf, Drikkeskikker i Telemark på 1800-tallet

Karen Arup Seip, ”Etter å ha drukket tett og danset nok, slo vi til slutt apotekerens vinduer i stykker.”

Leon Jespersen, Norge som ressource. Forhandlingerne om bådsmandsskat 1629–1632

Erik Opsahl, Å kjenne «landsens vis eller lougen». Forholdet mellom norsk og dansk på 1600-tallet

Tor Weidling, På jakt etter en jordeiende elite. En kartlegging av de større ikke-adelige jordeierne omkring 1625

Bård Frydenlund, Embetskjøpmannen

Ola Teige, Korrupsjon i det norske og danske embetsverket etter 1814

Egil Harald Grude, Amtmannen mellom konge og allmuge. Reform- og kriseutfordringar i Stavanger amt på 1700-talet

Steinar Supphellen, Dei norske bispane som politiske aktørar våren 1814

Knut Sprauten, ”Du som er iblant kronede hoder, den deiligste.” Om rang, titler og høflighetsfraser på 1600- og 1700-tallet

Kai Østberg, Lojalitetens retorikk og relasjonen privat – offentlig. Aix-en-Provence og Frankrike 1775–1815 

Sven G. Eliassen, Herrnhutere og haugianere. Trekk av et religiøst landskap i Smålenene fra midten av 1700-tallet til 1804

Hilde Sandvik, Hedre din far og din mor. Om lydighet og det fjerde budet i praksis i tidlig nytid

Øystein L. I. Viken, Tukt, tvang og tilvenning: religiøs disiplinering i Noreg i tidleg nytid

Bente Lavold, Øystein Rian – BibliografiISBN 978-82-7099-800-5, 366 sider, heftet
Format: 17x24 cm, publiseringsår 2015


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid