Alhaug/Bull/Pedersen (red.): Endre-boka

Alhaug/Bull/Pedersen (red.): Endre-boka

  • 430,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Postfestumskrift til Endre Mørck

Professor Endre Mørck ved Universitetet i Tromsø fylte 60 år 20.12. 2012. Denne boka er såleis eit postfestumskrift til ære for jubilanten. Artiklane i boka spring for ein del ut av foredrag som blei haldne på eit seminar som blei arrangert for Endre i desember 2012, altså litt nærmare sjølve åremålsdagen i tid enn denne bokutgjevinga. ...

 

Foredragshaldarane var kollegaer frå nær og fjern som til liks med Endre forskar på ulike tema innafor eldre norsk språk og mellomalderhistorie. I tillegg har kollegaer i den såkalla Språk og samfunn-gruppa bidratt med artiklar. Såleis speglar boka stor fagleg breidd: historie, arkeologi, litteraturvitskap, norrøn filologi, studiar i mellomnorsk, grammatikk, syntaks, ordlaging, namnegransking, sosio­lingvistikk, fleirspråklegheit, språk og kjønn, m.m. Seminaret i 2012 gjekk under namnet Endre-dagen. Det gav opphav til boktittelen Endre-boka.

Innhald

Aud-Kirsti Pedersen
Endre Mørck – 60 år og litt til 9


Del I Foredraga frå Endre-dagen

Reidar Bertelsen
Qmð og det nordligste Hålogaland – et nytt blikk på P.A. Munchs tanker 17

Jan Ragnar Hagland
Litt om modusbruk i norrøne relativsetningar 37

Lars Ivar Hansen
Samisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet 47

Odd Einar Haugen
Tankar om tre. Eller: kvifor stamtreet står støtt 69

Agnete Nesse
Kong Kristoffers retterbot av 1444 slik den tolkes av forfattere mellom 1520 og 1648 95

Magnus Rindal
Mellomnorsken og norskdom 119

Erik Simensen
Gammalt og nytt om Gulating 133

Olav Solberg
Biografi og ballade – noko om dei gamle telemarkssongarane 141


Del II Bidrag frå Språk og samfunn-gruppa

Gulbrand Alhaug
En-d-re, Hen-d-ry og Is-t-rael – om epentetisk d og t i namn 155

Tove Bull
Kjønn som variabel eller konstruksjon? 175

Phillip Conzett
Hovuddrag i utviklinga av norsk ordlaging 195

Florian Hiss
Flerspråklighetens rolle på det nordnorske arbeidsmarkedet: En stikkprøve 211

Åse Mette Johansen og Sirkka Seljevold
«Det er sånne ting som berører». Flerspråklighet og emosjoner i en etnografisk filmsekvens. 233

Jorid Hjulstad Junttila
”Det e jo det at det forsvinn viss dæm ikke bruke det språket”. Val av språk over tid i tre tospråklege familiar. 259

Anna-Riitta Lindgren
Kvinner og menn i det fennomanske språkskiftet 281

Hilde Sollid
Deklarative hovedsetninger i nordnorsk 305

Eira Söderholm
Kvænangen og Kvenvik i Alta – forklaringer og bortforklaringer av forleddet Kven~Kvæn 341


Del III Bibliografiar

Bibliografi – Endre Mørck 359

Ivar Berg
Mellomnorsk bibliografi 1350–1525 365

ISBN 978-82-7099-802-9, 379 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1,1 kg, publiseringsår 2015, språk: bokmål/nynorsk

 


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid