Schmidt, Tom (red.): Målblomar til Margit

Schmidt, Tom (red.): Målblomar til Margit

  • 310,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Vår gode kollega, fyrsteamanuensis Margit Harsson, fyllte 70 år den 9. juni 2013. Det skulle ein ikkje tru, men slik er det. I det høvet fikk ho eit veneskrift med artiklar om stad- og personnamn og andre språklege emne. Margit har vore tilsett ved Institutt/Avdeling/Seksjon for namnegransking, no Institutt for lingvistiske og nordiske studium, sidan 1984.

Sjølv om det her fyrst og fremst er namnegranskaren Margit me vil heidra, skal det nemnast at ho også har engasjert seg sterkt i lokalhistorisk arbeid på Ringerike, m.a. med ei bok om storgarden Stein, eit hefte om Halvdanshaugen og t.d. tekster og bilete til kalenderen som Hole historielag gjev ut.
Nokre av desse sidene ved Margit Harsson vert reflekterte i artiklane i veneskriftet, men interessene hennar er vidare enn som så, og forfattarane har i det heile stått fritt til å velja emne.


Innhald

Føreord 7

Kristin Bakken: Rolandssteinen, Sloehella og Glomshaug. Tre stadnamn og ei opphavssegn frå Seljord 11

Maimu Berezkina: Lingvistisk landskap i et av Oslos flerkulturelle områder. Norsk, engelsk og minoritetsspråk i det offentlige rom på Grønland og innbyggernes holdninger til mulige stedsnavn fra innvandrerkulturen 19

Gunhild Birkeland og Botolv Helleland: Hovudoppgåver i stadnamn og Hovudoppgåveregisteret (HOP) ved Universitetet i Oslo 35

Harald Bjorvand: Etymologien til fem arveord og et gammelt navn 51

Line Lysaker Heinesen: Blomsternavn som personnavn 69

Ole-Jørgen Johannessen: Baste, Fabian og Crispinus 75

Kristoffer Kruken: Nylaga fornamn i norsk 1750–1949 93

Magne Myhren: Leksikalsk samanheng mellom M.B. Landstad: Norske Folkeviser og Ivar Aasen: Norsk Ordbog 103

Gudlaug Nedrelid: Mellomnorsk i tidleg moderne tid? 125

Erik Simensen: Oland 141

Åse Wetås: Me era glade for å feira deg! 149

Benedicta Windt-Val: Margit – en perle med mange innfatninger 159

Terje Larsen: Bibliografi over Margit Harssons vitskaplege arbeid 169

Forfattarane 177

Tabula Gratulatoria 179


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid