Enger, Hans-Olav et al. (red.): Grammatikk, bruk og norm

Enger, Hans-Olav et al. (red.): Grammatikk, bruk og norm

  • 400,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen 15. april 2012

Svein Lie har i mange år arbeidet flittig med grammatikk og grammatiske problemstillinger. Mange nordiskstudenter kjenner klassikeren Innføring i norsk syntaks, men Lie har skrevet flere andre lærebøker.

Han var også en av forfatterne av Norsk referansegrammatikk, og har ellers en omfattende språkvitenskapelig produksjon å vise til, kanskje særlig om syntaks, men også om morfologi, fonologi, semantikk, pragmatikk, språkbruk og språknormer.Svein Lie har arbeidet ved Aarhus Universitet, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Agder. Han har vært en omtykt kollega der han har ferdes, og kolleger i inn- og utland ønsker nå å hedre han med dette festskriftet, der nye innsikter om grammatikk, språkbruk og språknorm blir lagt fram i 19 artikler. Festskriftet inneholder også et kort biografisk forord og en bibliografi over jubilantens produksjon.


Innhold

Forord 7

Tabula Gratulatoria 11

Få som modalitetsverb i norsk. Noen iakttagelser og betraktninger 15
Av John Ole Askedal

«Enten man ville eller ikke, så lærte man samisk». Genus og substantivbøying i ein nordleg norsk språkkontaktvarietet 33
Av Tove Bull

Om tempus og aspekt i norsk 57
Av Kristin Melum Eide

Possessiver i interaksjon med bestemthet 79
Av Elin Gunleifsen

Turisten får språkråd – og lingvisten viser språknormer anno 1874 97
Av Eskil Hanssen

Postnominale attributt ˜ predikativ 115
Av Tor Arne Haugen

Fra kohæsiv til modal topologi: Konnektiv inversion som udgangspunkt for en analyse af skandinavisk topologi 133
Av Lars Heltoft

Han professoren og sånn festskrift – om modale determinativer 151
Av Janne Bondi Johannessen

Nominalet: tankar om topologi, ordklassar og sentrisitet 173
Av Torodd Kinn

Forholdet mellom prenominale og postnominale possessive uttrykk 189
Helge Lødrup

Grammatikk med mening 205
Av Eva Maagerø

– Og vi bare sånn ”grattis!” Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk 219
Av Toril Opsahl & Jan Svennevig

Talluttrykk og tellemåter i norsk og nordisk 237
Av Eric Papazian

Rum och tid: om tillkomsten av durativ temporal betydelse hos prepositionen under 259
Av Ulf Teleman

Ka (me) gratulasjona han fekk! Kvantorløse mengdeutrop i nordnorsk og svensk 275
Av Øystein Alexander Vangsnes

Kjenner du Svein, eller? 295
Av Kjell Ivar Vannebo

Kristianiamål-fremmede former i Sfinx-petitene fra 1890-tallet 305
Av Geirr Wiggen

Har syntaktisk teori relevans for språknormering? 323
Av Tor A. Åfarli

Musisk grammatikk – et forsømt kapittel av faghistorien 337
Av Frøydis Hertzberg

Svein Lies publikasjoner i utvalg 345


ISBN 978-82-7099-681-0, 349 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,9 kg, publiseringsår 2012, språk: bokmål, nynorsk, dansk, svensk


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid