Johansen: Systematisk, variert, men ikke tilfeldig

Johansen: Systematisk, variert, men ikke tilfeldig

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Hilde Johansen, Anne Golden, Jon Erik Hagen og Ann-Kristin Helland (red.)

 Professor Kari Tenfjord har vært en drivende kraft i utviklingen av forskningsfaget, studiefaget og undervisningsfaget norsk som andrespråk i en årrekke. Når hun 16. august 2010 fylte 60 år, inspirerte dette kolleger og venner ved en rekke institusjoner til å hylle henne med denne antologien.

Boken tilbyr oppdaterte og spennende forskningsresultater, kreativ nytenkning og pedagogiske innspill innenfor en lang rekke subdisipliner innen dette mangfoldige, spennende og framtidsrettede fagfeltet.

Det er vårt håp at disse sidene ikke bare skal glede henne, men også skal fungere som en kunnskapsressurs og inspirasjonskilde for forskere, studenter og ikke minst lærere i norsk som andrespråk.


Innhold

Lise Iversen Kulbrandstad: Forskningsbasert profesjonsutøvelse, lærerutdanning og andrespråksforskning 13

Thor Ola Engen: Viss den brede vei blir den smale sti. Om lovgrunnlaget for tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever 24

Karen Margrete Dregelid: Styring av opplæringen i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere 38

Reidun Oanæs Andersen: Oppriktig talt. Spontane kommentarer fra utenlandske studenter ved universiteter og høgskoler i Norge 49

Karen Margrete Dregelid, Sigrun Eilertsen og Aasne Vikøy: Eit tilpassa undervisningsopplegg 57

Vigdis Alver: Big bang smalt til ble universitetet til… 65

Kjartan Sørland: Utvikling av substantivfrasar i tidleg innlærarnorsk 78

Marit Helene Kløve: Bolla-brevene. En case-studie av en norsk-amerikaners L1 etter ni år i USA 94

Ingvild Nistov: Med målspråket for auga – kontrastivt basert analyse på ny 105

Anne Golden: Jeg fant, jeg fant – men hva gjør jeg med det? Noen råd om bruk av gjennomsiktig statistikk 113

Victoria Rosén and Koenraad De Smedt: Syntactic Annotation of Learner Corpora 120

Cecilie Carlsen: Å knytte ASK til Rammeverket – hvorfor og hvordan 133

Eli Moe: Morsmålsbakgrunn og språkleg nivå i elevtekstar 148

Hilde Johansen: Kontroll, Analyse, Reliabilitet, Innlærerkorpus og Transfer – Slik Egner seg Korpus til Studier av Transfer hos Innlærere 160

Ann-Kristin Helland: Aspekthypotesen i norsk innlærarspråk 175

Marte Nordanger: Transferbegrepets komplekse vesen og betydningen av strategi i språklæringen 190

Silje Ragnhildstveit: Kompleksitetsteori og andrespråkslæring ”Sommerfugleffekt” 201

Snorre Karkkonen Svensson: Konstruksjonsgrammatikk – hva har du å gi oss? 213

Kjell Ivar Vannebo: ”Nød lærer naken kvinne å spinne” – litt om bruk av naken substantivfrase i norsk 227

Lars Anders Kulbrandstad: «Je kjinne a Kari har gjort i snart tjue år» – kontinuativt aspekt på Hedmarken 238

ISBN 978-82-7099-581-3, 246 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,7 kg, publiseringsår 2010, språk: flere


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid