Almenningen/Grønvik/Vikør/Worren (red.): Leksikografen frå Leksvika

Almenningen/Grønvik/Vikør/Worren (red.): Leksikografen frå Leksvika

  • 250,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 4. februar 2020


Laurits Killingbergtrø, ein av dei sentrale redaktørane i Norsk Ordbok, fyllte åtti år 4.2.2020. Norsk Ordbok er ei vitskapleg ordbok på tolv band over ord og uttrykk i nynorsk skriftmål frå Aasen til dagens moderne forfattarar, og i dialektane heilt frå dansketida av.

Laurits kjem frå Leksvik i det gamle Nord-Trøndelag, og hadde ein arbeidsdag på nesten 40 år i Norsk Ordbok. I tillegg var han ein av redaktørane av Nynorskordboka, som kom ut første gongen i 1986.

Dette festskriftet startar med nokre artiklar om Laurits som person med hovudvekt på innsatsen hans for nynorsk leksikografi. Etter det følgjer nokre artiklar om faglege emne innanfor dette fagfeltet. Her finn vi m.a. eit oversyn over ord og uttrykk i fotballspråket frå etterkrigstida og fram til i dag.

Etter fullføringa av Norsk Ordboks papirutgåve i 2016, vart prosjektet overført frå Universitetet i Oslo til Universitetet i Bergen. Der blir det no arbeidd med ein revisjon og ei oppdatering av Bokmålsordboka og Nynorskordboka, og med ei fulldigitalisering og vidareutvikling av Norsk Ordbok. Dette er emnet for den avsluttande artikkelen, som tar feste i notida og kastar blikket mot framtida.

 


We Also Recommend