MIN 14. Tamminen-Parre, Saija: Livsstilar och individer

MIN 14. Tamminen-Parre, Saija: Livsstilar och individer

  • 295,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


En undersökning om språkattityder bland finskspråkiga finländare


Många företag har engelska som företagets interna språk och engelska ord vandrar därmed in i finskan. Engelskans roll i fritidsaktiviteter har ökat  också i Finland och kunskaper i engelska behövs inom olika livsområden i det vardagliga livet. Men vad tycker finländarna själva om att använda engelska och engelska ord i sitt språk?

Vilka ord vill man hellre använda: finska eller engelska? Vilka språk borde man använda i nordiska sammanhang? Är det engelska som gäller eller borde man använda något av de nordiska språken?

I denna rapport redogörs för finländares användning av engelska ord och fraser samt deras attityder till generellt bruk av dessa i en annars finsk kontext. Resultaten i rapporten redovisas enligt olika bakgrundsvariabler där kön och utbildning hör till de traditionella sociolingvistiska variablerna. Livsstil presenteras som en ny bakgrundsvariabel. Inom projektet Moderna importord i språken i Norden ville vi testa vilken roll livsstil spelar för ens attityder. Deltagarna i studien är verksamma vid olika typer av företag och befinner sig på olika nivåer eller har olika roller  i arbetsgemenskapen.

Den bakgrundsvariabel som ger störst utslag  är utbildning. De som har en längre utbildning förhåller sig mest positivt till en finska utan engelska inslag, medan de som har en kortare utbildning är mer positiva till engelskan och användningen av engelska ord.


Saija Tamminen-Parre är universitetslärare vid Aalto-universitetet och doktorand vid Helsingfors universitet.

 


We Also Recommend