Karlsen/Rødningen/Tangen (red.): I teneste for nynorsken

Karlsen/Rødningen/Tangen (red.): I teneste for nynorsken

  • 380,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år

Professor i nordisk språkvitskap Olaf Almenningen fylte 70 år 29. januar 2017. Dei siste 30 åra av yrkeslivet har han arbeidd som språkforskar og leksikograf, og mykje av tida har vore vigd arbeidet med Norsk Ordbok. Ved sida av leksikografiske emne har Almenningen også publisert bøker og artiklar om mellom anna nyare språkhistorie, målrørsle og nynorsk.

Heidersskriftet inneheld 20 artiklar skrivne til Almenningen av kollegaer og vener som takk for innsatsen gjennom mange år. Det har vore eit mål at tekstene skal spegle hovudinteressene hans gjennom heile vaksenlivet, ikkje berre det akademiske livet som vanleg er med denne typen heidersskrift. Ved sida av fagartiklane, som ikkje berre tek opp tema innanfor leksikografi, språkhistorie og målrørsle, men òg språkhaldningar, språkpolitikk og namn, finst det også tekster som beskriv ­Almenningen som privatperson og interessene hans ut over språkvitskapen. I tillegg til artiklane inneheld heidersskriftet ei biografisk innleiing av redaktørane, eit oversyn over Almenningens skriftlege produksjon og ei helsingsliste.


Innhald

Olaf Almenningen 70 år

Best som det er
Alf Skjeseth

Nordnorske ord i folkeleg leksikografi
Tove Bull

Folkeminne – eller eit fullstendig mislykka radiointervju
Ola E. Bø

– Nynorsk er jalla og har utgangspunkt i innavl! Analyse av ein nettdebatt om nynorsk som skriftleg sidemål
Jan Olav Fretland

Varemerke og allmennspråk
Oddrun Grønvik

Dialektleksikografi med slagside mod dialektforskning. Om Ømålsordbogens normalisering
Asgerd Gudiksen

Civilisationen møter maaluhyrerne paa Voss
Eirik Helleve

Maalkassa – landslaget for målsaka før Noregs Mållag
Oddmund L. Hoel

Talemåtar om tid
Tor Erik Jenstad

«Ei lita tur» – feminin renessanse?
Toril Opsahl

Nedanfrå
Olav Randen

Nytt liv for Språksamlingane?
Aud Søyland

Om samansetjingar med rund- som føreledd. Nokre refleksjonar rundt uttalen av ordet rundstykke
Ellen Hellebostad Toft

Er nynorsk eit språk eller ei målform?
Lars S. Vikør

Ikkje akkurat styrkt, men heller ikkje heilt stroke
Stephen J. Walton

Om namnet Olaf i Noreg
Åse Wetås

Frå allmenning til ålmente. Om ordkrinsen allmenn i fleirgenerasjonsordboka Norsk Ordbok
Dagfinn Worren

Godt mot, Olaf!
Leiv Inge Aa

Målsoga i Østfold
Magne Aasbrenn

Idrettsmannen Olaf
Håvard Tangen

Bibliografi over Olaf Almenningens skriftlege produksjon

Bidragsytarar

Helsingsliste

 

ISBN 978-82-7099-875-3, 282 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,8 kg, publiseringsår 2017, språk: nynorsk, dansk


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid