K. Swinburn, G. Porter, D. Howard, N. Høeg, M. Norvik, I. Røste og H. G. Simonsen: CAT-N – Comprehensive Aphasia Test

  • 5.900,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder
som arbeider med personer med afasi. CAT er en generell afasitest, som
undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive
nevropsykologiske tradisjonen. CAT-N er den første norske afasitesten
som kan sies å ta for seg både skadebaserte og konsekvensfokuserte
problemstillinger. Testen består av tre deler: en kognitiv screening,
språktester på enkeltords-, setnings- og tekstnivå, samt et spørreskjema
om å leve med afasi.


Den kognitive screeningen undersøker tegn på enkelte kognitive
funksjonsvansker som kan forekomme sammen med afasi. Språkdelen
utgjør hoveddelen av testen og er utformet for å gi en oversikt over de
språklige ferdighetene til personer med afasi. Den kartlegger språklige
funksjoner knyttet til modalitetene auditiv forståelse, muntlig
språkproduksjon, lesing og skriving. Flere av deltestene kontrollerer for
hvordan psykolingvistiske variabler som frekvens, billedlighet, ordlengde
og lydretthet kan påvirke språkprosesseringen. AIQ – Spørreskjema om å
leve med afasi er et afasivennlig selvrapporteringsskjema som kan gjøre
personer med afasi i stand til å gi uttrykk for sine egne syn på og
erfaringer med å leve med afasi, og legger til rette for å utforske hvordan
språkvanskene påvirker hverdagen til personen med afasi. Den originale
utgaven av CAT inneholdt et annet selvrapporteringsskjema, som nå er
erstattet av AIQ. AIQ er dermed å betrakte som en integrert del av CAT.
Den norske versjonen av AIQ er utviklet av Nina Høeg, Monica Norvik og
Ingvild Winsnes.

CAT ble opprinnelig utgitt på engelsk i 2004. Den norske versjonen, CAT-N,
har den samme oppbyggingen av deltester og testledd, men er grundig
omarbeidet og oppdatert for å tilpasses norsk språk og kontekst av Nina
Høeg, Monica Norvik, Ingvild Røste og Hanne Gram Simonsen.

ISBN 978-82-8390-070-5, 92+34+11+162 sider. 10 skåringshefter
+ 10 testpersonens hefte følger med.

Format: 24x29,7 cm, vekt 3,2 kg, publiseringsår 2021, språk: bokmål

We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid