Kay, Janice et al.: PALPA

  • 4.500,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Institusjoner kan bestille med faktura (f.eks. i EHF). Send da bestilling til novus@novus.no og oppgi produkt(er) og fakturainformasjon.

PALPA eller Psycholinguistic assessments of language processing in aphasia, er et psykolingvistisk testbatteri med mål om å finne frem til intakte og sviktende språklige prosesser hos den afasirammede. Funnene skal danne utgangspunkt for å definere presise og spesifikke språklige oppgaver og strategier for den enkelte. Testbatteriet består av 60 deltester fordelt på fire hefter (Auditiv forståelse, Lesing og skriving, Semantikk: ord og bilder og Setningsforståelse). I tillegg finnes et introduksjonshefte der det teoretiske grunnlaget for slik kartlegging nøye forklares. Testen er opprinnelig engelsk, og er oversatt og tilrettelagt for norske forhold i et sam­arbeid mellom Bredtvet kompetansesenter, Statped Vest, Logopedtjenesten ved Haukeland Universitetssykehus og Øverby kompetansesenter.


We Also Recommend