Hemstad, Ruth: Propagandakrig - Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814

Hemstad, Ruth: Propagandakrig - Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814

  • 440,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


I årene rundt 1814 var det en propagandakrig om Norge. Det var en krig med ord, med hundrevis av pamfletter og proklamasjoner som våpen, som foregikk parallelt med den diplomatiske og militære kampen om Norge. Opinionskrigen ble ført fra svensk, dansk og norsk side, både i og utenfor Norden. Den er en viktig, men hittil ganske ukjent del av historien om 1814.


I denne boken blir propagandakrigen om Norge fra 1812 til 1814 – i Norge, Norden og Europa – for første gang systematisk undersøkt. Det er gjort ved å følge de mange ulike bidragene, fra skrift til skrift, genre til genre, land til land, fra argument til motargument. Dokumentene og skriftene er satt inn i en bredere kontekst, både politisk og bibliografisk, for å forstå hva som skjer i, mellom og gjennom skriftene. I en avsluttende bibliografisk del er rundt 500 skrifter listet opp og ordnet i forhold til hverandre.

I årene rundt 1814 var det en propagandakrig om Norge. Det var en krig med ord, med hundrevis av pamfletter og proklamasjoner som våpen, som foregikk parallelt med den diplomatiske og militære kampen om Norge. Opinionskrigen ble ført fra svensk, dansk og norsk side, både i og utenfor Norden. Den er en viktig, men hittil ganske ukjent del av historien om 1814.


I denne boken blir propagandakrigen om Norge fra 1812 til 1814 – i Norge, Norden og Europa – for første gang systematisk undersøkt. Det er gjort ved å følge de mange ulike bidragene, fra skrift til skrift, genre til genre, land til land, fra argument til motargument. Dokumentene og skriftene er satt inn i en bredere kontekst, både politisk og bibliografisk, for å forstå hva som skjer i, mellom og gjennom skriftene. I en avsluttende bibliografisk del er rundt 500 skrifter listet opp og ordnet i forhold til hverandre.


Både Carl Johan, Frederik 6 og Christian Frederik brukte i stor grad propagandaskrifter for å få det norske folk i tale i 1813 og 1814. I tillegg ble propaganda tatt i bruk i den utenrikspolitiske virksomheten. Det europeiske perspektivet bidrar til å kaste nytt lys over de svenske løftene om en konstitusjon for Norge, fremmet i en rekke av skriftene, og konsekvent avvist fra dansk og norsk side. Den norske retoriske kampen mot svenske slavelenker må også ses i en internasjonal kontekst.


Det var en kamp med blekk – mer enn det var en kamp med blod – i slaget om Norge rundt 1814. Denne boken skriver den omfattende propagandakrigen om Norge inn som en integrert del av den politiske 1814-historien.INNHOLD

Forord 5

Del I: Innledning

1. Propaganda- og pamflettkrigen om
Norge i Norden og Europa 1812–1814
– en introduksjon 15
En mildere erobring – «med Blæk istedet for Blod» 16
Propaganda og opinionskrig 18
Politisk-bibliografisk metode 23
Historiografi 30
Opplegg for boken 34

2. Utgangspunkt og oppstart
– 1812-årspolitikk og skriftene 37
Bernadotte, 1812-årspolitikk og 1809-årsprogram 38
Sentrale argumenter 44
Løftet om en konstitusjon og vilkår for foreningen 46
Propaganda og diplomati 51
Propagandavirksomhet i Norge i 1812 55
1812-skriftene 64
Den skandinaviske halvøy 68
Mottakelsen 71
Madame de Staël 73


Del II: Oppladning

3. Kampen om Norge i Norden i 1813 83
Propagandakrig i Norden i 1813 84
Svensk etterretning og svensk-norsk kontakt 87
Dansk-norske svar 93
Mobilisering i kirkene 97
1813-skriftene 98
Samtaler og brev 101
Lefréns fingerte brev 104
Svar på brev 107
Kochs instruksjon 110
Carl Johans løfter 113
En konstitusjon for Norge 120
Løfter eller trusler 123
Christian Frederik i Norge 127
Krig og propaganda 131
Skandinaven 136

4. Kampanjen om Norge
– internasjonale skrifter i 1813 141
Diplomati, traktater og propaganda 142
Den svensk-britiske traktaten som propaganda 144
1813–skriftene: Internasjonale skrifter 148
Bernadottes bulletiner 149
Diplomati som propaganda 154
Om kontinentalsystemet og de svenske planer 158
Mottakelsen 164
Madame de Staël i London 165
Parlamentsdebatten 167
Dansk-britiske svar 169
Cursory Remarks 171
Svensk svar 175
«As a herd of cattle» – Spania og Norge 177
Danske og dansk-initierte skrifter 180
Tyske betraktninger 185
Bonaparte og Bernadotte 188


Del III: Kulminasjon

5. Kampen om Norge
– norsk mobilisering og svenske svar 195
Propagandakrigen i Norge i 1814 201
Kampen om fredstraktaten 205
Informasjon og reaksjon i Norge 208
1814-skriftene i Norge 214
Norske utgivelser våren 1814 214
Svenske utgivelser våren 1814 217
Kongelig og hellig kamp 218
Kongelige proklamasjoner 218
Hellig kamp 226
Fredstraktaten i trykk 235
Kontroll og sensur – og dobbeltspioner 238
Svensk propaganda i Norge våren 1814 243
Fredstraktaten fra Sverige 247
Korn som propaganda 251
Svensk-norsk kontakt 254

6. Kampen om Norge
– Eidsvoll mellom Stockholm og London 257
Svensk press og norsk uro i Danmark 261
Kampen om og på Eidsvoll 268
Håpet om britisk støtte 271
«[...] ønskede hele Oppositionen hængt udenfor
Døren til Rigssalen» 274
Publikasjonene til og fra Eidsvoll 277
Norske utgivelser fra Eidsvoll 278
Prinsens brev 280
Svenske utgivelser rettet mot Eidsvollsforsamlingen 283
Til det norske folk II 284
Sändebref till Herr von Holten 289
Til det norske folk III 293
Etter Eidsvoll – norske utgivelser 295
Kirkelig hyllest 297
Norsk propaganda til Sverige? 298
Et Par Ord til mine Landsmænd 300
Fra Nora 301

7. Kampen om Norge i Storbritannia i 1814 305
Håpet om britisk støtte 308
Carsten Anker i London 311
Partikamp 315
«Like a herd of cattle» – folkerettslige argumenter 318
Debatten i London våren 1814 321
Svensk propaganda i London 322
Opposisjonens kampskrifter 332
Debatten i parlamentet 337
Liverpool vakler 339
«Earl Grey rose and spoke […]» 342
Debatten i London høsten 1814 348

8. Kampen om Norge – grunnlov og union 353
Christian Frederiks retrett 354
Stormaktskommissærene 357
Verdens dronning 361
Carl Johans innmarsj 363
Krig og konvensjon 367
Krigen og kirken 368
Norsk krigspropaganda 371
Den svenske feltpressen 374
Omslaget 377
Christian Frederiks sorti 384
Før Stortinget 387
Nasjonale ytringer – norske pamfletter 389
Stortinget – publikasjonene 391
En politisk tale 398
Nordens forening? 401
Union og resignasjon 404

9. Avslutning og oppsummering 409
Hundrevis av skrifter 411
Fred og ufordragelighet 414


Del IV: Appendiks

Bibliografisk ekskurs 421

1. Propagandakrigen om Norge i 1812 421
2. Propagandakrigen om Norge i 1813 423
3. Propagandakrigen om Norge i 1814 451

Kilder 495

Litteratur 531


ISBN 978-82-7099-790-9, 561 sider, innbundet
Format: 16x22 cm, vekt 1,0 kg, publiseringsår 2014, språk: Norsk


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid