Takle, Marianne: Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket

Takle, Marianne: Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket

  • 240,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Selv om Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo hadde ivaretatt nasjonalbibliotekfunksjonene helt siden 1813, skulle det gå nesten 200 år før Norge fikk et eget fullt utbygd Nasjonalbibliotek. Historien fram mot denne etableringen er lang og innfløkt, og den fortelles og fortolkes her for første gang i sin helhet av Marianne Takle. Hvorfor fikk Norge et fullt fungerende nasjonalbibliotek først i 2005, i en tid da mange mener nasjonalstaten er under nedbygging? Hvorfor skjedde det ikke i 1905, da den nasjonale begeistringen var på sitt sterkeste? Hvorfor ble Nasjonalbibliotekets magasiner og deler av bibliotekets drift lagt til jernverksbyen Mo i Rana, 1035 km fra hovedstaden? Og hvordan forstår det nye Nasjonalbiblioteket sin nasjonale rolle, i en periode preget av kulturindustri, innvandring og digital kommunikasjon? For å svare på disse og andre spørsmål følger Takle nasjonalbibliotek-saken i offentlige dokumenter gjennom skiftende økonomiske, politiske og kulturelle kontekster gjennom nesten 200 år. Det er en lang fødselshistorie som her blir dokumentert, og den har ikke bare interesse som institusjonshistorie. I like stor grad er dette historien om samspillet mellom sak og samfunn, om de politiske betingelsene som måtte på plass før et stortingsvedtak kunne gjøres og om hvordan et politisk vedtak blir satt ut i livet og gis innhold.

 

Nota bene er den vitskaplege skriftserien til Nasjonalbiblioteket, etablert hausten 2009. Skriftserien er Nasjonalbibliotekets eigen formidlingskanal både for forskings-resultat som byggjer på samlinga i biblioteket, og for forsking som har relevans for denne samlinga. Med dette ønskjer vi å oppmuntre til meir forsking på materialet i Nasjonalbiblioteket, og til å heve kvaliteten på denne forskinga. Nota bene har ein vid tematisk profil. For å spegle den fulle bredda av samlinga vår, vil publikasjonane kunne ta utgangspunkt i t.d. hand-skrifter, trykte kjelder, film, musikk, bilete og kringkasting. Vi gjer ut både monografiar, kjeldekritiske utgåver og artikkelsamlingar. Alle utgåvene er fagfellevurderte. Vi tar sikte på at Nota bene skal kome ut med minst éi utgåve i året.

ISBN 978-82-7099-545-5, issn 1891-4829, 209 sider, heftet

Format: 16x22 cm, vekt ca. 0,39 kg, publiseringsår 2009, språk: bokmål


We Also Recommend