Bliksrud et al. (red.): Den engasjerte kosmopolitt

Bliksrud et al. (red.): Den engasjerte kosmopolitt

  • 390,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Bjørnstjerne Bjørnson (1832–1910) var en fri intellektuell vi ikke har hatt så mange av i Norge.

Den engasjerte kosmopolitt er en samling nyskrevne artikler om hans liv, verk og aktualitet. Den tematiske bredden gjenspeiler omfanget av hans virksomhet, og viser hvordan en økende interesse for Bjørnson gjør seg gjeldende innenfor forskjellige disipliner og fagtradisjoner.

 

Boken behandler Bjørnsons brede samfunnsengasjement, og diskuterer forutsetningene for at norsk litteratur kom i sentrum av europeisk litteratur mot slutten av 1800-tallet. Den inneholder også en rekke perspektivrike analyser av hans dramaer, romaner, fortellinger, dikt og essays. Tematisk spenner artiklene fra religion til darwinisme, fra seterromantikk til kosmopolitisme, fra hans arbeid for å skape et norsk teater til hans forsvar for minoriteter i Europa.
Forholdet mellom det norske og det utenlandske står sentralt i samlingen. Bjørnson var med på å skape en norsk litteratur som sto i konstant dialog med litterære forbilder og strømninger i Skandinavia og på kontinentet. Hans samfunnsengasjement strakte seg langt utenfor landets grenser og omfattet både Europa og USA.
Som forfatter og intellektuell var Bjørnson en engasjert kosmopolitt.


Innhold

Forord. Kosmopolitten Bjørnson for vår tid 5
Vigdis Moe Skarstein

Innledning. Kunstner og kosmopolitt 11
Liv Bliksrud, Giuliano D’Amico, Marius Wulfsberg
og Arnfinn Åslund

 


Litteraturhistorie

Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og den skandinaviske augeblinken i verdslitteraturen 19
Narve Fulsås

“Man ejer ikke Bøger, som man ejer Hus” – Bjørnson og opphavsrett 31
Giuliano D’Amico

 


Dramatikk

 

Kosmopolitisme i Bjørnsons Over Ævne II og Mary 47
Petter Aaslestad

Når den døde våkner. Bjørnsons Over Ævnes virkningshistorie – i Kaj Munks Ordet 61
Hans Hauge

“Jeg vil med!” Om reiselyst og hjemlengsel i Bjørnsons komedie Geografi og kjærlighet 75
Elettra Carbone

Brennende iver, men liten forståelse? Om Bjørnsons lesning og oppsetning av Goethe og Shakespeare 91
Ann Schmiesing


Prosa

Bjørnson som essayist 109
Eivind Tjønneland

Gud, gener og gymnastikk. Bjørnsons På Guds veje og Hamsuns kritikk av romanen 119
Liv Bliksrud

Hvad blev der af Thrond? En tekstuell og litterær analyse av tre versjoner av “Thrond” 131
Rennesa Osterberg Jessup

Auraens vekst og fall i Bjørnsons “Thrond” 145
Arnfinn Åslund

“hvis ikke du var gaaet foran”. Bjørnson, Asbjørnsen og Landstad 163
Olav Solberg

Forstillelse og forførelse. Bjørnstjerne Bjørnsons “Én dag” 179
Fredrik Engelstad

Bjørnsons “Sæterromantik” 203
Ellen Rees

Til seters – Synnøve Solbakken som nasjonalroman 217
Inga Henriette Undheim

En roman for vår tid? Synnøve Solbakken i det flerkulturelle klasserommet 235
Åse Marie Ommundsen


Lyrikk

“† P.A. Munch (1863)”. Minner om forskeren og program for dikteren 255
Bjørn Tysdahl

Livet i Bjørnsons salmer. Det evige foraar som darwinisme og vitalisme 269
Eirik Vassenden


Politikk

Ambivalens og alvor. Bjørnstjerne Bjørnson i møte med europeisk antisemittisme 291
Ragnhild Henden

Renhetens farlige fristelser: Bjørnstjerne Bjørnson som minoritetsforsvarer og menneskerettighets-
aktivist da århundret var ungt 309
Bernt Hagtvet

Bjørnstjerne Bjørnson i Amerika: Et drama i to akter 337
David Eric Jessup

“Et utplyndret og vanskjøttet folk”. Bjørnsons reise til Nord-Norge 351
Nils M. Knutsen


Kritikk

Mellom estetisk og moralsk vurderingsnorm. Nordiske kritikere i møte med Bjørnsons Magnhild høsten 1877 365
Sissel Furuseth

Bjørnson, Brandes og det moderne – et resepsjonshistorisk blikk på En fallit 381
Jens-Morten Hanssen

 


Navneregister 395

 


Bidragsytere 401


ISBN 978-82-7099-725-1, 407 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,7 kg, publiseringsår 2013, språk: norsk


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid