Brendalsmo, Jan: Tønsberg i middelalderen

  • 385,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Kirker, klostre, hospitaler, gilder og bispegård

I tillegg til de fire mest kjente – Lavranskirken, Mikaelskirken, Peterskirken og Mariakirken – var det også en kirke tilegnet St Thomas. Gråbrødreklosteret vet mange om, vel også premonstratenserklosteret med sin rundkirke tilegnet Olav den hellige. Byens milde stiftelser – Lavranshospitalet og spedalskhospitalet på Gunnarsbø – er nok heller ikke helt ukjente for mange av Tønsbergs innbyggere i dag. At det eksisterte i alt tre gilder i byen kan derimot komme som en overraskelse. Og det er vel de færreste som kjenner til at gården Teie i middelalderen var eid av biskopen i Oslo. Den var den eldste bispegården i det sønnafjelske Norge og hadde egen kirke. I boka blir alle disse stiftelsene behørig presentert i tekst og bilder. I tillegg er det et eget kapittel om hva vi så langt vet om byens historie før ca. 1100. Dette er den første samlede og oppdaterte beskrivelsen av denne delen av Tønsbergs historie på nærmere hundre år. Forfatteren er arkeolog, har mange år bak seg som kirkeforsker og var med på de store utgravingene i Tønsberg på 1970- og 1980-tallet.

 

ISBN 978-82-8390-063-7, 190 sider, innbundet
Format: 24,5x26,5 cm, vekt 1,1 kg, publiseringsår 2021, språk: bokmål


We Also Recommend