Sørensen, Einar: Fossesholm og herregårdstiden. (Endelig nytt opplag!)

Sørensen, Einar: Fossesholm og herregårdstiden. (Endelig nytt opplag!)

  • 490,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Fossesholms hovedbygning ruver på det store tunet som monument over et godseierpar med ambisjoner om å vise frem gården som en «ældgammel herregaard» og å knytte gårdens status til sin slekt. Fossesholm herregård er en levning etter adelens posisjon i 1500–1600-årenes Norge, og illustrerer hvordan sagbruk, trelast og skog ble kombinert med storskala landbruk til et gods som besto gjennom flere hundre år. Mange mennesker med forskjellig status og varierende oppgaver var knyttet til godset, og de utgjorde alle brikker i den store fortellingen om virksomheten.

Fossesholms eiere tilhørte adelen, men deretter kronen og dens mektige kreditorer. Til slutt overtok borgerlige kjøpmenn som godseiere. Men gjennom det meste av tiden var Fossesholm bebodd og drevet av forpaktere og ombudsmenn, og omkring disse nøkkelpersoner flokket det seg leilendinger og husmenn som besørget virksom­heten i skogen og ute på hovedgårdens jorder. De drev ut tømmeret fra skogene og holdt sagbrukene i gang. Også disse aktørene har sin plass i beretningen om Fossesholms 300 år som herregård. For­tellingen søker å speile herregårdens historie på flere nivåer, og den innbefatter aktører som trolig opplevde forskjellig «tidsvindu» for sine liv og oppgaver.

 

Innhold

Forord     5
Forfatterens forord     7
Innledning    11
1 Å bygge et adelsgods    15
2 Tjenere, tiden og pliktene    53
3 Hans Pedersen til Sem    61
4 Sagbrukenes første hundreår    71
5 Gunde og Hans Lange til Fossesholm    77
6 Godsets forpaktning    91
7 Bonde og leilending   101
8 Hannibal Sehestd og Marselis-konsortiet   117
9 Fossesholms eldste bebyggelse   129
10 Vestfossen og sagbrukene   151
11 Fossesholms landbruk og hovedgårdsdrift   157
12 Baron Constantin von Marselis   167
13 En mann ved navn Christian Weinschenck   175
14 Proprietærene overtar   187
15 Proprietærene bygger   201
16 Familien Elligers: De nye forpakterne   213
17 Gabriel von Cappelen og sønner   221
18 Leverandøren   239
19 Med plass i rangen   245
20 Et byggeprosjekt «Til en honet beboelse og brug, aldeles u-mistelig»   259
21 En «forskjønnet gård»   299
22 Nye tider på ødegårdene   309
23 Otto Nielsen Omsted: Den utvalgte nevø og etterkommere   325
24 Herregårdens opphør   359
Etterord   377
Forkortelser   380
Litteratur   381
ildefortegnelse   385
Tabula gratulatoria

 

Hard perm, 386 sider.


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid