Sandøy, Helge: Talemål

Sandøy, Helge: Talemål

  • 327,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Talemålet kan studeras i mange perspektiv. Denne boka går inn på korleis ein kan beskrive det både som språklig struktur og som sosialt fenomen. Det blir dessutan lagt vekt på den historiske dimensjonen; eigne kapittel drøftar korleis og korfor språket endrar seg, og korleis dialektkartet kan tolkas som resultat av historiske endringar.

Talemålet kan studeras i mange perspektiv. Denne boka går inn på korleis ein kan beskrive det både som språklig struktur og som sosialt fenomen. Det blir dessutan lagt vekt på den historiske dimensjonen; eigne kapittel drøftar korleis og korfor språket endrar seg, og korleis dialektkartet kan tolkas som resultat av historiske endringar.
Dialektgeografien blir framstilt i nordisk perspektiv og med mange kart. Det blir diskutert om dei endringane som har skapt dialektgrensene, er produkt av geografisk spreiing, eller om dei kan vere sjølvstendige utviklingar fleire stader. I kapitla både om endring og sosial variasjon er det lagt vekt på å forstå den sosiale funksjonen språket har, og den særlige identifiseringsfunksjonen talemålet har.
I studiet av strukturen i talemålet er det naturlig å legge mest vekt på fonologien, men også morfologiske analysar og syntaktiske drag er drøfta. Boka inneheld lydskrivne dialekttekstar, og til kvar tekst fins det ei skisse av grammatiske særdrag for dialekten.

Helge Sandøy er professor i nordisk språkvitskap ved Universi­tetet i Bergen.

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid