Myhr, Annika Bøstein (red.): Twist

Myhr, Annika Bøstein (red.): Twist

  • 345,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Analyser av aktuell litteratur for barn og unge

Kapitlene i denne antologien er skrevet og samskrevet av faglig sterke studenter som har engasjert seg i diskusjonen av grensene for temaer og estetiske uttrykksmåter i barne- og ungdomslitteraturen, samt i spørsmålet om hvilken litteratur som kan og bør brukes i undervisning i skolen og i lærer- og lektorutdanningen. 

Studentene har tatt utfordringen det er å overkomme det didaktisk-estetiske skillet i analyser av barne- og ungdomslitteratur som konfronterer leseren med temaer som angst, ondskap, incest, kjønnsidentitet, død, sykdom, gruppepress, inkompetente eller voldelige voksne, familietabuer, minoriteters situasjon i Norge og annet. De har også inntatt en utforskende og utprøvende innstilling til spørsmålet om hvilken teori og metode vi kan benytte i tilnærmingen til tematisk og estetisk utfordrende litteratur for barn og ungdom – samt til spørsmålet om hvor grensene går mellom barne-, ungdoms- og voksenlitteratur.


We Also Recommend