Jahr, Ernst Håkon: Nybrottsmannen Andreas Faye

Jahr, Ernst Håkon: Nybrottsmannen Andreas Faye

  • 630,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


«Dette er kulturhistorie, utdanningshistorie, nasjonalhistorie og lokal­historie i ett – og så er det jo alle de «små» historiene som krydrer framstillingen, og gjør et i utgangspunktet monumentalt og faglig solid verk leservennlig også for et bredere publikum.» (Fra fagfellevurdering.)

Denne boka er den første større biografien om Andreas Faye (1802–1869), en av nybrottsmennene i det nye Norge etter 1814. Han var sokneprest og prost, lærer og rektor, historiker og lærebokforfatter, folkeminnesamler og kulturminneverner, han virka for moderne jordbruksmetoder og mot alkoholmisbruk, var ordfører og stortingsmann.

Faye var den første som skrev ei norgeshistorie som gikk helt fram til 1814. Det gjorde han i sin aller første publikasjon (1831), ei bok med faglige kvaliteter som gjorde at han 29 år gammel blei innvalgt som medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim. Seinere kom Norges Historie i tre nye utgaver fram til 1856, blei oversatt til svensk (1842) og tysk (1851) og utgitt i USA i 1892. Læreboka Udtog af Norges Riges Historie for allmueskolen (1834 og seinere) bante veg for historie som eget fag i skolen.

To år etter norgeshistoria gav Faye ut et nytt hovedverk, Norske Sagn (1833), som representerer starten på folkloristikken som vitenskap i Norge. Dette verket, med andre utgave 1844 (Norske Folke-Sagn, opptrykt 1948), har fram til nå inspirert ulike kunstnere – fra Welhaven, Ibsen og Th. Kittelsen til regissøren Bentein Baardson, filmskaperen Anja Breien og den amerikanske romanforfatteren Nathan Hill. Kittelsens oppfatning av nøkk, nisser og troll hadde han fra Fayes sagn, og kunstnerens verk om «Pesta» bygde direkte på Fayes sagn om Svartedauden. Mange av Fayes sagn er oversatt til tysk og engelsk, og en fullstendig italiensk oversettelse kom i 2014.

Som bestyrer og førstelærer ved lærerseminaret i Holt bygde Faye på de fremste internasjonale pionerene innen pedagogisk teori og metode, og han gav sjøl ut et grunnleggende pedagogisk verk, Almuskolen (1853).

Femti år etter 1814 blei Faye bedt av Selskabet for Norges Vel om å skrive ei jubileumsbok. Det blei et nytt hovedverk: Norge i 1814. Faye blei 1864 innvalgt som medlem av Videnskabsselskabet i Christiania (nå: Det Norske Videnskaps-Akademi) og utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden i 1866 for sin innsats som embetsmann og forsker.

Boka har to appendikser ved Jan Faye Braadland, en utvida og annotert bibliografi og en ikonografi.

 

Innhold

Forord
 
Første innledning
En 28-årig nordmann hos Goethe i Weimar 1831
 
Andre innledning
Nybrottsmannen står fram – først med Norges Historie
 
Kapittel 1
Barndom og  skolegang
 
Kapittel 2
Student og lærer, første utenlandstur
 
Kapittel 3
Lærer i Arendal 1829 og 1830
 
Kapittel 4
Europeisk studie- og dannelsesreise 1831
 
Kapittel 5
Trykkeri og avis, bibliotek og museum i Arendal, sokneprest til Holt
 
Kapittel 6
Første periode som fremste nasjonale historiker:
Norges Historie (1831) og Udtog (1834)
 
Kapittel 7
Norske sagn og stev, bevaring av fortidsminner
 
Kapittel 8
Språk og stil. Betydning for Ivar Aasen og Knud Knudsen
 
Kapittel 9
Sokneprest til Holt og familiefar
 
Kapittel 10
Arbeid mot alkoholmisbruk – måteholds- og avholdssak 
 
Kapittel 11
Organisasjonsmann og politiker 1834 – 1850
 
Kapittel 12
Holt seminar – bestyrer og pedagogisk pionér
 
Kapittel 13
De skandinaviske kirkemøta 1857, 1859, 1861
 
Kapittel 14
Sande 1861–1869 – andre periode som fremste nasjonale historiker
 
Kapittel 15
Nybrottsmannen Andreas Faye – liv og virke
 
Litteraturliste
 
Personregister
 
Appendiks 1: Utvidet og annotert bibliografi
(ved Jan Faye Braadland)
 
Appendiks 2: Ikonografi (portrettgalleri)
(ved Jan Faye Braadland)
 
Detaljert innholdsliste

 

Ernst Håkon Jahr er professor emeritus ved Universitetet i Agder. Han har gitt ut rundt 70 bøker. 

Jan Faye Braadland, skjønn- og faglitterær forfatter, Sandefjord.


Hard perm, 1121 sider.


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid