Hodne, Ørnulf: Studier i norsk folkekultur. En antologi

Hodne, Ørnulf: Studier i norsk folkekultur. En antologi

  • 430,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


I løpet av et langt liv som kulturhistoriker og folkeminneforsker har Ørnulf Hodne skrevet et stort antall artikler og bøker der han foretar en rekke betydningsfulle studier i sentrale emner fra norsk folke­kultur: Kirkelige høytidsskikker, idrettsaktiviteter, folke­diktning (eventyr, sagn, viser) og gammel folketro. Mange av disse artiklene er det i dag vanskelig å få tak i, men det representative utvalget som presenteres i denne antologien vil redusere denne ulempen og sikkert skaffe flere av dem nye lesere både i og utenfor fagmiljøet.

Dr.philos og statsstipendiat emeritus Ørnulf Hodne er født i Oslo 1935. Han har skrevet en rekke bøker innenfor fagområdene folke­minnevitenskap og kultur­­­historie, blant dem Jørgen Moe og folke­eventyrene (1978), The Types of the Norwegian Folktale (1984), Det norske folkeeventyret (1998), Norsk folketro (1999), Mystiske steder i Norge (2000), For konge og fedreland (2006), Jul i Norge. Gamle  og nye tradisjoner (2007), Trolldom i Norge (2008) og Folkeskolen i folkeminnet (2010). Påskefeiring i Norge. Kirke, folketro og folkelige skikker (2018). Jørgen Moe og folkevisene (2019). Olsok – Norges feiring av Olav den hellige (2021). M.B. Landstad. Skrifter 6 – Kirkevern (2022). Hodne er kjent som en god formidler og har vært mye brukt som foredragsholder og intervju­objekt i media. Som forsker er han fremdeles knyttet til Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Innhold

Forord

14 utvalgte artikler til en antologi.

1. Fadderskapet og dets funksjoner i norsk folketradisjon. Heimen. Organ for Landslaget for bygde- og byhistorie, vitenskapelig tidsskrift for lokal og regional historie. nr. 1, 1979, Universitetsforlaget, Oslo, s. 3–22.

2. Konfirmasjonen i norsk tradisjon. Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. Journal of Norwegian Ethnology, nr. 23, 1980, Universitetsforlaget, Oslo, s. 7–48.

3. Trolldomssaken mot Spå-Eilev. En undersøkelse av holdninger. Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. Journal of Norwegian Ethnology, nr. 25, 1982. Universitetsforlaget, Oslo, s. 7–40.

4. «St. Olav og Vatnås kirke.» En sagnhistorisk undersøkelse. Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. Journal of Norwegian Ethnology, nr. 25, 1982. Universitetsforlaget, Oslo, 115–153.

5. III. Forschungs – und Tagungsberichte – A new Norwegian Folktale Catalogue. Fabula. Zeitschrift für Erzählforschung, 25. Band, Heft 1/2, Berlin 1994, s. 94–101.

6. Registrering av minneoppgavene for eldre. Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. Journal of Norwegian Ethnology, nr. 30, 1987, Universitetsforlaget, s. 149–172.

7. Olav Aukrust og folketradisjonen. Folklore och litteratur i Norden. Studier i samspelet mellan folktradition och konstdiktning. (red. Ebbe Schön), Lund 1987, s. 67–101. Ny utgave Helsingborg, 1991.

8. Noen synspunkter på autobiografien som kildemateriale. Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. Journal of Norwegian Ethnology, nr. 31, 1988. Universitetsforlaget, s. 83–102.

9. Jerusalems skomaker i Norge. En gammel vandrelegende, og en tysk folkebok. Ung Teologi, nr. 2, Oslo 1992, s. 15–23. Teologisk tidsskrift utgitt av Menighetsfakultetets studenter.

10. Folkelige idrettstevlinger i det førindustrielle bondesamfunnet. Idrett og fritid i kulturbildet. Humanioradagene 1993. (red. Ingun Grimstad Klepp og Rune Svarverud.) Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, 1993, s. 123–140.

11. «Du skal kjempe og stige mot himmelen blå.» Mellomkrigstid på Oslo østkant sett gjennom et klubbarkiv. Hverdag. Festskrift til Brynjulf Alver. 70 år 28. september 1994. (red. Arild Strømsvåg og Torunn Selberg.) Vett & Viten, s. 227–242.

12. Om bruken av liturgiske palmer i kirkens påskefeiring. Folketro og kristen imitasjonsrite. Norveg. Tidsskrift for folkloristikk. Journal of Norwegian Folklore Studies. Årgang 40, nr. 2, 1997, Novus forlag, Oslo, s. 47–61.

13. Eventyrfortellerne som forskningsfelt. Kunnskap om kultur. Folkloristiske dialoger. (red. Knut Aukrust og Anne Eriksen.) Novus forlag, Oslo, 1999, s. 25–40.

14. Slaget ved Kringen – historie, sagn og nasjonal myte. Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. (red. Arne Bugge Amundsen, Bjarne Hodne og Ane Ohrvik.) Novus forlag, Oslo, 2002, s. 82–99.

Bibliografi

Finnes i følgende formater:
Papirbok: ISBN 978-82-8390-107-8, 344 sider, heftet, format: 17x24 cm, vekt 0,7 kg,
publiseringsår 2023, språk: bokmål/English


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid