Hagen/Kristoffersen/Vangsnes/Åfarli (red.): Språk i arkiva

Hagen/Kristoffersen/Vangsnes/Åfarli (red.): Språk i arkiva

  • 385,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Kva kjenneteikna norske talemål på 1900-talet? Og kva med samiske dialektar som no er borte? Enn det norske talemålet til etterkommarar av nordmenn som emigrerte til Nord-Amerika på 1800-talet og framover? I prosjektet Linguistic Infrastructure made Accessible (LIA) er talemålsopptak samla inn av norske forskarar gjennom 1900-talet digitaliserte og gjort tilgjengelege for forsking gjennom tre elektroniske korpus ved Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo. Dei 13 artiklane i denne boka byggjer alle på data henta ut av det revitaliserte arkivmaterialet. Artiklane spenner tematisk vidt og presenterer ny forsking på gammalt talemålsmateriale både for norsk og samisk, og dei eksemplifiserer korleis ein kan driva slik forsking med utgangspunkt i den infrastrukturen korpusa frå LIA-prosjektet representerer.

Innhald

Kristin Hagen, Øystein A. Vangsnes og Tor A. Åfarli
Om LIA-prosjektet og artiklane i denne boka

Norsk talemål

Ivar Berg og Leiv Inge Aa
Palatalisering av velarer: historie, variasjon og normering

Gjert Kristoffersen og Randi Neteland
Ka farsken? Realisering av /r/ som sibilant foran /k/ i nordnorsk

Signe Laake og Lilja Øvrelid
Forskjeller mellom talemål og skriftspråk: Hva kan trebanker fortelle oss?

Bente Selback og Terje Svardal
LIA-korpuset som ressurs i revisjonen av tre ordbøker

Karine Stjernholm og Ingunn Indrebø Ims
Språkendring i Vika: En komparativ analyse av data fra to talespråkskorpus

Eirik Tengesdal og Björn Lundquist
Trykkplasseringa i latinske lånord og partikkelverb i tre norske dialektområde

Øystein A. Vangsnes og Marit Westergaard
Ka LIA fortæll? Eit gjensyn med kv-spørsmål i norske dialektar

Samisk

Lene Antonsen
«Lei niogtredve go byggiimet». Om unormerte lån fra norsk i samisk talespråk

Kristine Bentzen
VO – OV-variasjon i nordsamisk: Hva kan LIA Sápmi fortelle oss?

Amerikanorsk

Ragnhild Eik og Anu Laanemets
Å være eller å bli – det er spørsmålet. Ei sammenligning av verbene VÆRE og BLI i amerikanorsk og norgenorsk

Ida Larsson och Kari Kinn
Argumentplacering i norskt arvspråk i Amerika

Brita Ramsevik Riksem, Terje Lohndal og Tor A. Åfarli
Adjektivkongruens i amerikanorsk

Åshild Søfteland og Arnstein Hjelde
«Ein må tenke seg om, ser du veit du, kva ord ein skal bruke» Pragmatiske partiklar i amerikanorsk

Finnes i følgende formater:
Papirbok: ISBN 978-82-8390-081-1, 320 sider, heftet, format: 14,5x20,7 cm, vekt 0,44 kg,
publiseringsår 2022, språk: bokmål/nynorsk

Åpen tilgang: omp.novus.no

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid