Christiansen, Ane: Spansk på norsk

Christiansen, Ane: Spansk på norsk

  • 340,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Fra klippfiskhandel til fredagstaco - historien om spanskfaget i Norge

I løpet av få år har spansk gått fra å være et lite språkfag for de spesielt interesserte, til å bli det største fremmedspråket etter engelsk. Men, spansk har vært et fag her
i landet i nesten 150 år. Hvorfor begynte folk i Norge å lære seg spansk, og hvordan og hvorfor ble dette «nye» språket plutselig så stort?
Nå kan man studere spansk på de fleste universitetene i Norge, og nesten alle ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr faget. Fredagstacoen er et fast innslag
i kostholdet vårt, og stadig flere sier gracias istedenfor «takk». Hva har skjedd på veien?
Spansk på norsk forteller historien om en ukjent del av nyere norsk skole- og utdanningshistorie. Det er historien om et skolefag, et universitets- og høyskolestudium, et kulturfenomen og, ikke minst, en rekke entusiastiske
enkeltpersoner.

I Khrono av Solveig Mikkelsen om Spansk på norsk: Vil at fremmed­språk blir et tilbud i flere utdanninger

 

Innhold

Kapittel 1 Det dro et skip fra Norge i 1665

Klippfiskhandelen med Spania

Handelsutdannelse

Christiania Handelsgymnasium

Spansk blir obligatorisk

Handelsgymnasene brer om seg

Otto Treiders Handelsskole

Magnus Grønvold – Norges første spanskfilolog

De harde 30-åra: nedleggelse og opprettelse

Studentersamfundets Fri undervisning

Linguaphone-kurs

Norges Handelshøyskole

Olav Lofthus – præceteristen fra Rjukan

Ivar Klungsøyr – grunnleggeren av spansk på NHH

Hans Evjen – den første norskutdannede spansklæreren

Kapittel 2 Franskfilologene oppdager Spania

Veien mot spansk som skolefag i gymnaset

Behov for fornyelse

Spansk blir universitetsfag

Leif Sletsjøe – en forkjemper for de romanske språkene i Norge

1960-tallet: språkhistorie og gullalderlyrikk

De første studentene

Kapittel 3 I Syden snakker de spansk

Det katolske diktaturlandet i sør

Med Don Quijote i kofferten

Willy Rasmussen – spanskfagets altmuligmann

Charterturismen

Friundervisningen

¡Vamos a ver!

Sjøfart – fra Spania-seilere til spanske sjøfolk

Kapittel 4 Fra «Engelsk», «Tysk» og «Fransk» til «Fremmedspråk»

Spansk i gymnaset: Aars & Voss skole

Reformgymnaset

Fremmedspråk i gymnaset: A-, B- og C-språk

Svein Erik Svendsen – den første fagdidaktikeren

Lærestoff i spansk

Elevtall i gymnaset

Læreplan for den videregående skolen, studieretning for allmenne fag

Grunnskoleloven av 1969: Ungdomsskole erstatter realskole

Mønsterplanen 1974: Tysk ikke lenger obligatorisk

Overgangen mellom ungdomsskole og videregående

Kapittel 5 Vestlendingene erobrer Latin-Amerika

Latinamerikansk litteratur kommer til Norge

Handelsspråket i vest

Spansk på Universitetet i Bergen

De første spanskfilologene utdannes i Bergen

Nytt fag og progressive krefter

Kapittel 6 ¡Oiga, por favor!, ¡Adelante! – Lærebøkene kommer

Bodil Hellstrøm Groth – lærebokdronningen

Radiokurset ¡Oiga, por favor!

Eviva España

Gymnaslærerne vil ha lærebøker

¡Adelante!

«Språk & språkundervisning»

¡Por favor!

Ingen Spania-feber i skolen

1970-tallets politiske gjennomgangstoner

Kapittel 7 Spansk blir et fag i grunnskolen

Bortfall av krav om fremmedspråk

Delegasjon til Stortinget

Sverre Aass, vår mann hos Skolesjefen i Oslo

Fagdidaktiske spørsmål

Språktilbudet mellom 1976 og 1980

Spansklærerne organiserer seg

Ungdomstrinnsverket ¡Hola! kommer til verden

Forsøk med Spansk B-språk

Kapittel 8 1980-tallet – Stille før stormen

Lystfaget

Blindern på 1980-tallet

Studentene på 1980-tallet

Fra Europa til Amerika

Latinamerikastudier i Bergen

Musikk og politikk

Karneval og fotball

Ny mønsterplan for grunnskolen i 1985

Spansk i skolen

«Spansk erobrer Larvik Handelsskole»

Samfunnsfaget spansk

Kapittel 9 1990-tallet – Med ryggsekk ut i verden

Este país

Adopsjon fra Latin-Amerika

Urfolksoppvåkning

Latinamerikansk verdensmusikk

1992: 500 års motstand

Tordenskjolds soldater

UiB får hovedfag og doktorgrad i spansk

Grunnfag i spansk på UiO – det mest krevende studieåret i vårt liv

Ny læreplan for den videregående skolen: Reform 94

Mundos

Asociación Noruega de Profesores de Español (ANPE)

Livin´la vida loca

Kapittel 10 Spansk blir det største fremmedspråket

Kvalitetsreformen

Forsøk på samarbeid

Nettspansk i Bergen

Fremmedspråk i ungdomsskolen

Obligatorisk fremmedspråk i ungdomsskolen?

Spanskfagets månelanding

Ny regjering og en siste snuoperasjon

Spansklærere utdannes over hele Norge

Kunnskapsløftet (K06)

Fremmedspråksenteret

De nye spanskstudentene

De nye spansklærerne

Spansklærerkongress i Oslo

Spansk til folket

«Språk & språkundervisning» vier et helt nummer kun til spansk

Fremmedspråk innlemmes i lærerutdanningen

«Må vi lære konjunktiv?»

Noen konsekvenser av spanskbølgen

Facebook-siden «Spansklærere i Norge»

Spanskbølgen i samfunnet

Kapittel 11 2020-tallet – Fagfornyelsen

Fagfornyelsen

Fra lærer- til elevfokus

Spansk i lærerutdanningen

Elevene og studentene

Erlend og Pernille

Kapittel 12 Avsluttende betraktninger

Den lille historien i den store

Diskusjonen

Hele faget — sammen alene

Hvorfor spansk i dag?

Oversikt over læreplaner

Lærebøker i spansk

Bibliografi

Takk

 

Finnes i følgende formater:
Papirbok, ISBN 978-82-8390-103-0, 204 sider, innbundet, format: 16x23,5 cm, vekt 0,65 kg, publiseringsår 2023, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid