Bustadnavn i Østfold 20. Rakkestad

Bustadnavn i Østfold 20. Rakkestad

  • 460,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Kåre Hoel

Bustadnavn i Østfold, Rakkestad, er det siste bindet i et verk som nå omfatter alle kommuner i Østfold. Verket er en sterkt utvidet og revidert utgave av Oluf Ryghs Norske Gaardnavne (bind 1 Smaalenenes Amt, 1897). 

Rygh begrenset seg i all hovedsak til navn på matrikkelgårdene, men nå er også navn på andre bebyggelser tatt opp til drøfting, samtidig som gårdsnavnene gis en fyldig behandling – både språklig og kulturhistorisk.

Kåre Hoel (1922–89), professor ved det tidligere Institutt for namnegransking ved Universitetet i Oslo, arbeidet med navn i Østfold fra 1950 til sin død, og var den fremste kjenneren av stedsnavn i fylket. Verket bygger på den tradisjonelle uttalen av navnene, et rikt utvalg av eldre navneformer og på grundige topografiske studier. Hoel utgav i 1985 Studier over bustadnavn fra Østfold og har ellers skrevet en rekke navnevitenskapelige artikler.

ISBN 978-82-7099-932-3, 679 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1,4 kg, publiseringsår 2021, språk: bokmål


We Also Recommend