(BN 6) Mårtensson, Lasse: Skrivaren och förlagan

(BN 6) Mårtensson, Lasse: Skrivaren och förlagan

  • 340,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda

Ett flertal studier har i det förgångna genomförts där en skrivarnorm för en viss handskrift har etablerats, ofta genom en gruppering av handskriftens typologiska enheter i grafem, d.v.s. de betydelseskiftande enheter som skrivaren av det aktuella manuskriptet har arbetat med.

I själva verket är det också framför allt skrivarnormen som redovisas i handskriftbeskrivningarna i introduktionen till utgåvor av texter, även om en systematisk indelning i grafem eller liknande där sällan sker (t.ex. Seelow 1981, Ólafur Halldórsson 1994 och Foote 2003). I föreliggande undersökning avses å gå i andra rikningen, nämligen att excerpera och analysera de avvikelser mot skrivarnormen som föreligger i handskriften DG 11.


We Also Recommend