Mårtensson, Lasse: Skrivaren och förlagan  (BN 6)

Mårtensson, Lasse: Skrivaren och förlagan (BN 6)

  • 380,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Norm och normbrott i Codex Upsaliensis av Snorra Edda

Ett flertal studier har i det förgångna genomförts där en skrivarnorm för en viss handskrift har etablerats, ofta genom en gruppering av handskriftens typologiska enheter i grafem, d.v.s. de betydelseskiftande enheter som skrivaren av det aktuella manuskriptet har arbetat med.

I själva verket är det också framför allt skrivarnormen som redovisas i handskriftbeskrivningarna i introduktionen till utgåvor av texter, även om en systematisk indelning i grafem eller liknande där sällan sker (t.ex. Seelow 1981, Ólafur Halldórsson 1994 och Foote 2003). I föreliggande undersökning avses å gå i andra rikningen, nämligen att excerpera och analysera de avvikelser mot skrivarnormen som föreligger i handskriften DG 11.


Innehållsförteckning

1 Inledning 11
   1.1 Bakgrund 11
   1.2 Syfte 13
   1.3 Notationsprinciper, terminologi och liknande 18

2 Metod 25
   2.1 Den medeltida avskriftsprocessen 26
   2.2 Ortografiska principer 28
      2.2.1 Fonologisk stavning 29
      2.2.2 Morfologisk stavning 31
      2.2.3 Lexikal stavning 33
      2.2.4 Stavning tecken för tecken 35
   2.3 Norm respektive förlaga 36
      2.3.1 Kollision mellan förlagans bruk och skrivarens norm 36
      2.3.2 Frekvenskriteriet 40
   2.4 Sammanfattning 41

3 Uppdelning av DG 11 45

4 Makropaleografi 53
   4.1 Infrekventa graftyper 54
      4.1.1 Graftyper utanför faktiska skrivningar 55
      4.1.2 Graftyper i faktiska skrivningar 61
   4.2 Bruk av \þ\ respektive \ð\ 99
      4.2.1 Final position 101
      4.2.2 Medial position 102
      4.2.3 Initial position 106
   4.3 Bruk av runt r 108
   4.4 Diskussion 114

5 Ortografi och fonologi 123
   5.1 Representation av lång konsonant 124
      5.1.8 Diskussion 191
      5.2 Obetonade vokaler 194
      5.2.1 Ändelsen -ir 195
      5.2.2 Ändelserna -r och -ur 202
   5.3 Bruk av accent 212
      5.3.1 Accent över \a\ 215
      5.3.2 Accent över \e\ 216
      5.3.3 Accent över \i\ 219
      5.3.4 Accent över \o\ 221
      5.3.5 Accent över \æ\ 224
      5.3.6 Diskussion 224
   5.4 Obetonat -it/-ið 226
   5.5 Positionsbundna ljudövergångar 229
      5.5.1 Vokal framför /ng/ 229
      5.5.2 Skrivning med \vo\ för ursprungligt vá- 229
      5.5.3 Övergången /rl/ > /ll/ 233
      5.5.4 Övergången /fl/ > /bl/ 234
      5.5.5 Bortfall av /g/ 234
   5.6 U- respektive y-vokalism hos dyrr och lykill 236

6 Morfologi 239
   6.1 Mediopassivum 239
      6.1.1 Ändelsen -sk 239
      6.1.2 Ändelsen -umk 242

7 Felskrivningar 243
   7.1 Sammanblandning av \v\ och \y\ 244
   7.2 Skrivningen aer248

8 Slutdiskussion 251
   8.1 DG 11-skrivarens profil 251
      8.1.1 Fonologisk stavning 251
      8.1.2 Morfologisk stavning 254
      8.1.3 Rättelser 256
      8.1.4 Tecken för tecken 257
   8.2 Språkstadiet i DG 11 262
   8.3 Förlagefrågan 263

9 Summary 267

Tabellförteckning 289

Figurförteckning 290

Litteraturförteckning 291

Bilaga A. Översikt över graftyper 305

Bilaga B. Redovisning av finala \er\-skrivningar 309

Bilaga C. Redovisning av finala \vr\- och \o\-skrivningar 315

Register 323


ISBN 978-82-7099-747-3, 332 sider, innbundet
Format: 14,5x23 cm, vekt 0,7 kg, publiseringsår 2013, språk: svensk


We Also Recommend

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid