Bakken, Tore: Samfunnets konstitusjon

Bakken, Tore: Samfunnets konstitusjon

  • 335,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Searle versus Luhmann


Sosiologiens klassikere har skrevet bindsterke verk om hvordan samfunn integreres og opprettholdes eller er konfliktfylte og ustabile, men få har vært opptatt av hvordan et samfunn konstitueres.

Denne boken diskuterer konstitusjonsproblematikken med utgangspunkt i to sentrale bidragsytere til sosialteorien de siste årene, den amerikanske filosofen John Searle og den tyske sosiologen Niklas Luhmann. 

Heller enn å fokusere på motsetninger mellom de to drøfter boken mulige sammenføyninger i synet på hvordan et samfunn konstitueres. Boken drøfter teorisammenligning som metode, og stiller spørsmålet: Hva har Searles illokusjonære språkhandling å gjøre med Luhmanns begrep om det selvreferensielle samfunn? Finnes det en meningsfull forbindelse mellom disse ytterpunktene? For å kunne gi et adekvat svar på dette spørsmålet analyserer, sammenligner og sammenføyer boken de grunnleggende forklaringsfigurer i teoriene til Searle og Luhmann. Boken drøfter til slutt konstitusjonsproblemet med utgangspunkt i sosial ontologi og selvreferanseproblematikken.


Tore Bakken er professor i sosiologi ved Høgskolen i Innlandet.

Innhold


1 Introduksjon
Strukturering og konstitusjon
Konstitusjon og konstruksjon
Searle og Luhmann


2 Teorisammenføyninger – enhet og differens
Tema og problem
Teorisammenligning som metode
Forskningsspørsmål og hypotese
Konfronterende sammenligning
Dikotomien analytisk / kontinental filosofi
Dikotomien historisk / ahistorisk
Dikotomien ontologi / epistemologi


3 Searle
Innledning
Talehandlinger
Fra konstativer til performativer (Austin)
Selv-evidens
Den illokusjonære handling
Regler
Mening
Strukturelle vilkår for talehandlinger
En taksonomi for talehandlinger
Fra språk til sosial virkelighet
“Mind-to-world” vs. “world-to-mind”
Fra pre-lingvistisk intensjonalitet til språket som institusjon
Fra språk til sosial virkelighet
Sosial virkelighet
Statusfunksjoner
Institusjonelle fakta
Selvreferanse


4 Luhmann
Innledning
Kommunikasjon som samfunnets grunnelement
Dobbelt kontingens
Mening
Kommunikasjonens grunnelement
Kommunikasjonens konstitusjon – autopoiesis
Språket og strukturell kopling, forholdet mellom kommunikasjon og bevissthet
Språk som et forhold mellom medium og form
Medium og form
Konstitusjonen av språk som medium
Språk og virkelighet
Språk og skrift
Symbolsk generaliserte kommunikasjonsmedier
Samfunn
Selvreferanse


5 Konstitusjon, sosial ontologi og selvreferanse
Innledning
Sosial ontologi
Konstruksjon av den sosiale virkelighet: Fra X i kontekst C til Y
Operativ (prosessuell) konstruktivisme: virkeligheten forstått som negativ entropi
Annen ordens observasjon
Refleksjonsrom
Vi – intensjon og dobbel kontingens
Selvreferanseproblemet
Kausalitet
Uendelig regress
Paradokset
Menneskerettighetene: paradokser og anomalier
Avslutning

Litteratur


ISBN 978-82-8390-043-9, 233 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2020, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid