Kvarv, Sture: Vitenskapsteori

Kvarv, Sture: Vitenskapsteori

  • 390,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


– tradisjoner, posisjoner og diskusjoner

Ny og utvidet utgave

Denne boken handler om vitenskap – om forutsetningene for vitenskapelig aktivitet og de samfunnsmessige aspektene ved vitenskap som praksis. Teksten her er en sterkt utvidet revisjon av første og andre utgave. I tillegg til en viss omarbeiding av tidligere publiserte kapitler, er kapitlene om forskningsdesign, kvantitative- og kvalitative metoder, historiefaget og kildespørsmålet nye kapitler.

Fremstillingen er i særlig grad konsentrert om samfunnsvitenskap og humaniora, men har også en viss relevans for naturvitenskapelig forskning. Gjennomgående har det vært en ambisjon å knytte vitenskapsteori og forskningsmetode sterkere sammen. Videre er det tatt sikte på å overskride et stadig mer avgrenset og instrumentelt synsfelt for mange forskere. De viktigste mål­gruppene er studenter på master- og bachelornivå ved norske universiteter og høgskoler. I tillegg har det vært en ambisjon, generelt, å spre kunnskap om skapning og anvendelse av forsk­ningsbasert kunnskap. 

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid