Leonardsen, Dag: Forebyggingens historie - en fortelling om et bevegelig mål

Leonardsen, Dag: Forebyggingens historie - en fortelling om et bevegelig mål

  • 290,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Forebyggingens historie – en fortelling om et bevegelig mål henvender seg til alle som er opptatt av å forstå de større sammenhenger bak dagens sosiale problemer. Ikke minst for dem som jobber «tett på» er det viktig med distanse. Hva vil det egentlig innebære å ta idealene om å forebygge på alvor? 

Denne boka gir en historisk oversikt (1945–2015) over a) hvilke sosiale problemer man har stått overfor, b) hvordan man forsto disse problemene, c) hvilke tiltak man iverksatte, og d) hva resultatet ble. Forfatteren stiller det kritiske spørsmålet om politikerne i for liten grad har vært villige til å forstå moderne sosiale problemer som et uttrykk for en verdikonflikt. På samme måte som dagens (økologiske) miljøproblemer må finne sin løsning gjennom nye veivalg, hevder forfatteren at det samme gjelder for sosiale problemer. Virkemiddelpolitikken strekker ikke til. Dagens økonomiske rammebetingelser legger ifølge forfatteren premisser som gjør det vanskelig å nå målet om å forebygge. Boka avsluttes med et kapittel om Japan – er det noe å lære fra en kollektivistisk kultur?

Dag Leonardsen er professor i sosiologi ved Høgskolen i Lillehammer, hvor han underviser for sosionom-, barnevern- og vernepleiestudenter. Han har publisert bredt (bøker og artikler), både i norsk og internasjonal sammenheng.


Innhold

Forord 5

Kapittel 1: Problemstilling og perspektiv 11

1.1 Tapte drømmer? 11
1.2 Paradokset utdypet 13
1.3 En grunnmodell av samfunnet – og en utfordring 15
1.4 Flere sosiale problemer? Virker ikke virkemidlene? 16
1.5 Styringsproblemer i en åpen markedsøkonomi 18
1.6 Sosiale problemer – særegne faglige sektorproblemer? 19
1.7 Gir frihandelsøkonomien ingen handlingsvalg? 21
1.8 Verdikonflikter mellom det økonomiske og det sosio-kulturelle system 22
1.9 Kapitteloversikt 27


Kapittel 2: 1945 – 60: Velferd et spørsmål om velstand 31

Kapittel 3: 1960–70: Integrasjon av velferden i den økonomiske vekstprosess 37

3.1 Utfordringen: Nye problemer i en åpnere økonomi 37
3.2 Problemforståelse. Sosiale problemer som styringsproblem 40
3.3 Løsningsstrategier: Styring gjennom distrikts-, struktur-, og arbeidsmarkedspolitikken 42
3.4 Status: Forskningen skal vise vei 49


Kapittel 4: 1970–1980: «Et kvalitativt bedre samfunn» 55

4.1 Utfordringen: Sosiale, økonomiske og velgerpolitiske faresignaler 55
4.2 Problemforståelse: «Vekst og vern», og «et kvalitativt bedre samfunn» 59
4.3 Løsningsstrategier: Fra beskatning til nærmiljø 64
4.4 Status: Symbolsk problemløsning? 74


Kapittel 5: 1980–2000: Mindre styring – mer forebygging? 81

5.1 Utfordringen: «Når grunnlaget for medmenneskelig nært samvær og samhandling svikter …» 81
5.2 Problemforståelse: Feil retningsvalg eller for svake virkemidler? 84
5.3 Løsningsstrategier: Bred satsing 92
5.4 Status: Forebyggende arbeid – en Sisyfosoppgave? 110


Kapittel 6: 2000–2015: Behovet for et trygghetsparti 119

6.1 Utfordringen: Psyko-sosiale problemer 119
6.2 Problemforståelse: «Styring betyr at du vil noe» 123
6.3 Løsningsstrategier: Regjeringens strategiplan for forebygging 125
6.4 Status: Forebyggende arbeid – politikkens stebarn? 131


Kapittel 7: Har vi noe valg? 139

7.1 Sammenfatning 139
7.2 Frihandel – var det kun én mulighet? 140
7.3 Frihandel – alternativer i dag? 141
7.4 Nyliberalisme og postmodernisme: verdier som underminerer fellesskapet? 145
7.5 Segregeringssamfunnet – en forklaring på sosiale problemer? 150
7.6 En kunnskapspessimistisk avslutning 155


Kapittel 8: Japan: kultur trumfer økonomi 161


Litteratur 174


ISBN 978-82-7099-832-6, 191 sider, heftet
Format: 15,5x23 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2015, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid