Rustad/Skaret (red.): Alf Prøysen, kunsten og mediene

Rustad/Skaret (red.): Alf Prøysen, kunsten og mediene

  • 240,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Alf Prøysen produserte og distribuerte tekstene sine i ulike medier så som radio, TV, film, grammofon, aviser og magasiner. Han reflekterte over mediene han virket i, og han gjorde dem synlige i tekstene sine. Selv om dette er kjent, har medienes betydning for Prøysens kunstnerskap og betydningen av Prøysens medieengasjement for norsk mediehistorie til nå fått lite oppmerksomhet i forskningen.

Boka Alf Prøysen, kunsten og mediene inneholder åtte bidrag som utforsker forholdet mellom Prøysens kunstneriske virke og den samtidige medievirkeligheten han utfoldet seg i. Bidragene foreslår også nye mediefilosofiske pers­pektiver for framtidige studier av Prøysens kunstnerskap.

Bidragsytere i boka er forskere på litteratur, film, medier og barnelitteratur fra Norge og Sverige: Henrik G. Bastiansen, Tore Helseth, Jesper Olsson, Hans Kristian Rustad, Anne Skaret, Björn Sundmark og Elise Seip Tønnessen.

Boka retter seg mot studenter, undervisere og forskere i lærerutdanningene, mediefag, nordistikk, litteraturvitenskap og bibliotekfag og alle andre som har interesse for Alf Prøysens kunstnerskap og forholdet mellom litteratur og medier.


Hans Kristian Rustad, ph.d., er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Institutt for humanistiske fag.

Anne Skaret, ph.d., er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Institutt for humanistiske fag.