Basberg, Bjørn L: Innovasjonsteori patenter og teknologisk utvikling i norsk hvalfangst ca. 1860 - 1968

Basberg, Bjørn L: Innovasjonsteori patenter og teknologisk utvikling i norsk hvalfangst ca. 1860 - 1968

  • 210,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Denne boken er en nyutgivelse av Bjørn L. Basbergs hovedoppgave i økonomisk historie fra 1980. Basberg (f. 1952) er idag professor i dette faget ved Norges Handelshøyskole. I det opprinnelige forordet skriver han: Min interesse for hvalfangst er ikke tilfeldig. Med røttene i hvalfangstfylket sier det seg selv at den må være tilstede. Gutte­drømmene pekte mot fedrenes fotspor, men hvalfangsten varte ikke evig, og den eneste utvei ble å tilnærme seg næringen «in abstracto».


Innhold

Innledning 11


Del I: Teorier for innovasjon og teknologisk endring 15

1.1. Innledning 15

1.2. Begreper, definisjoner 18

  Oppfinnelser og innovasjoner 18

  Entreprenøren 19

  Basisinnovasjon og forbedring 20

  Teknisk og teknlogisk endring 21

  Vitenskap 21

1.3. Teoretiske skillelinjer 22

  1.3.1. Tilbuds- eller etterspørselsledet teknologisk endring 22

  1.3.2. Eksogen eller endogen teknologisk endring 26

  1.3.3. Krise- eller vekstledet transformasjon 27

  1.3.4. Sprangvis eller skrittvis utvikling 30

  1.3.5. Individ og sosiale krefter 31

  1.3.6. Teknologiens spredning 33

1.4. Avslutning, oppsummering 35


Del II: Patenter 37

2.1. Innledning 37

2.2. Anvendelse av patentstatistikk 38

2.3. Patenter i norsk hvalfangst 42

2.4. Oppsummering og konklusjon 46


Del III: Teknologisk utvikling i norsk hvalfangst 47

3.1. Innledning 47

3.2. Overblikk og periodisering 48

  3.2.1. Kommentar til tidsavgrensningen 48

    Hvalfangst før 1860 48

    «Den tredje store periode» 49

    Hvalfangst etter 1960 50

  3.2.2. Oversikt over perioden 1860–1968 51

    Fangstområder 51

    Finnmarksfangsten ca. 1860–1904 51

    Nordatlantisk fangst ca. 1880–1915 52

    Spitsbergen ca. 1903–1915 52

    Afrika og Australia ca. 1908–1916 53

    Antarktis ca. 1905–1068 54

    Fangstform 56

3.3 Patentstatistikk – nærmere beskrivelse og analyse 57

  3.3.1. Drøfting av patenttallene 57

  3.3.2. Patentenes art 60

  3.3.3. Hvem tok ut patentene? 62

    «Den klassiske entreprenør» 62

    Fra fangstfolk til forskere 63

3.4. Analyse av den teknologiske utviklingen 67

  3.4.1. Patenter og investeringer 67

  3.4.2. Patenter og produksjon 71

  3.4.3. Priser 75

  3.4.4. Patenter og priser 78

  3.4.5. Transformasjon og ekspansjon 80

    Sammenfatning av korrelasjonsberegninger 80

    Tolkninger 81

3.5. Nærmere om transformasjonen i 1920- og 30-årene 83

  3.5.1. 1920-årene – gode eller dårlige år? 84

  3.5.2. Kostnadsnedskjæringer og effektivisering 87

  3.5.3. Tonnasjevekst 90

  3.5.4. Endret bedriftsstruktur 92

    Selskapsetableringer 92

    Teknologisk endring i nye selskaper 94

3.6 Opphalingsslippen – et empirisk eksempel 96

  3.6.1. Oppfinnelsene 97

  3.6.2. Innovasjonene 99

  3.6.3. Spredningen 102

    Overgangsløsninger 104

    Nye selskaper 105

3.7. Ressurser og institusjonelle forhold 107

  Ressursuttømming og teknologisk utvikling 107

  Institusjonelle krav 112

3.8. Oppsummering og konklusjoner 115

  Appendix A: Patenter, priser, produksjon, hvalbåtbygging og hvalbåter i fangst 123

  Appendix B: Korrelasjonsberegninger. 126

  Spesielle kilder 128

Litteratur 129

ISBN 978-82-7099-815-9, 133 sider, heftet
Format: 15,5x23 cm, vekt 0,2 kg, publiseringsår 2015, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid