Johansen, Nicolay B.: Det nyliberale janusansikt - Straff i frihetens tid

Johansen, Nicolay B.: Det nyliberale janusansikt - Straff i frihetens tid

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


I denne boken hevdes det at anti-snillisme er det begrep som fanger inn tidsånden. Men hvordan ble det et skjellsord å være snill?

I de nordiske og til dels de fleste andre vestlige land opplever folk en frihet ingen generasjoner før dem har hatt fantasi til å forestille seg. Samtidig brukes straff i stor utstrekning, til dels også i større grad enn noen gang tidligere. Vår tids frihet motsvares av en skygge av ufrihet. Dette er nyliberalismens janusansikt. Er det slik at de flestes frihet beror på en økende grad av strafferettslig ufrihet for andre? I denne boken hevdes det at svaret er ja men nei, – ikke nødvendigvis. Straff og frihet er intimt forbundne fenomener i fremveksten av moderne, liberale stater. Det er nødvendig å forstå hvordan liberalismen som politisk prosjekt begrepsfester frihet og (strafferettslig) ansvar for i det hele tatt å forstå vår tids samfunn. I denne boken diskuteres både hvordan det liberale prosjekt påvirker den samfunnsmessige tilbøyelighet til å bruke straff og hvordan straffebruk er preget av måter ­liberalismen er blitt politisk modifisert de siste 200 år. Her kan du oppdatere deg på utviklingen i kriminalitetskontroll, utvide dine horisonter med hensyn til samfunnets utvikling og få servert skjeve blikk på vår samtid. Kan nyliberalismen overleve det nyliberale mennesket?

Forfatter: Nicolay B. Johansen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Innhold

Innledning 11

Bakgrunn: Velstand og frihet 12

Både figur og bakgrunn 16


Del I 23

Utvikling i lovbruddsaktivitet 32

Vold: Økt sensitivitet og utvidete definisjoner 34

Lovlydighet? 39

Kontroll, straff og overvåking 41

Straffereaksjoner og bøter 41

Fengsel 44

Det strafferettslige kompleks 46

Overvåking 49

Straffesystemet som fiskegarn 55

Net widening og ny pønologi i Norge? 58

Risiko og ny straffelære 64

Straff og overvåking i den nyliberale tidsalder 66


Del II 69

Den nyliberale orden – der det å være snill er et skjellsord 71

Kontrollkultur 74

Antisnillisme som nyliberalismens janusansikt 78

(Anti-)snillisme i kriminalpolitikken 80

Liberalismer 83

Modifiserte liberalismer 84

Den nye liberalismen 86

Biopolitikk og regjering 92

Styring av føyelige kropper 95

Indirekte styring i den nyliberale epoke 99

Den store incitamentstrukturen 99

Modellering 101

Durkheims sosiologi 102

«Bevissthet» eller «representasjoner»? 105

Formene for indirekte styring 109


Del III 112

Det retts- og velferdsstatlige kompleks 116

Rettsstaten 117

Velferdsstaten 121

Tre velferdsstatlige regimer 123

Fem epoker i straffens historie 127

Første epoke 127

Andre epoke 128

Tredje epoke 132

Fjerde epoke 134

Individualprevensjonens to faser 135

Den tredje epokens historiske kontekst 139

Avslutning 140

Kontrollbildet fjerde epoke 142

Velferdsstaten tar form 143

Hvem er avvikerne? 144

Hva skal vi gjøre med dem? 148

Regulering og reformingeniører 150

Den fjerde fasens antropologi 154

Rettsstatens kulturelle fundament 158

Tillit til staten 159

Balanse mellom stat og befolkning 161

Rettsstatskultur som sosial kapital 164

Det institusjonelle perspektivet 165

Skaper sosial kapital mirakler? 169

Det nordiske mirakelet 171


Del IV 175

Indirekte styring – sosialhjelp 179

De verdig trengende og avgrensningsparadokset 179

Avgrensningskriterier 183

Lærdommer fra sosialhjelpens historie 184

Ansvar 188

Skjønn i Politiet 193

Medlemskap 198

Loven og pælen 198

Biopolitikk 201

Krimmigrasjon 203

Grenser 208

Skjønn og organisasjon 210

Tre varianter av skjønn 211

Utviklingen i kontrollkulturen er sammensatt 217

Manifestasjoner 220

Domstolene: redusert handlingsrom 223

Velferdsadministrasjonen: De nye antisnillistene? 224

Helsesektoren: privatisering og budsjettansvar 229

Nyliberalt skjønn 231

Del V 234

Figuren og bakgrunnen 239

Liberale kontrollkulturer 241

Mangfold 242

Den sosiale friheten 244

Det nyliberale janusansikt 248

Antisnillismen som nyliberalismens kultur 251

Kulturelle forutsetninger for velferdsstaten 253

Vellykket regjering 255

Det sosial-liberale mennesket 261

En nyliberal retts- og velferdsstat? 264

Litteratur 266


ISBN 978-82-7099-807-4, 287 sider, heftet
Format: 15,4x23 cm, vekt 0,4 kg, publiseringsår 2015, språk:bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid