Fodstad, L.A.: Moderne gjennombrudd og sammenbrudd

Fodstad, L.A.: Moderne gjennombrudd og sammenbrudd

  • 340,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Alexander L. Kiellands Jacob

”Han gik ligesom og knuste noget andet, medens han selv voxte, voxte forbi sine tyve Aar, voxte sig saa stor, at han maatte aabne sin tandstærke Mund, - ligesom for at sluge sit eget uhyre Begær.”

Alexander L. Kielland regnes som en av Norges fremste representanter for litterær realisme og den såkalte gjennombruddslitteraturen mot slutten av 1800-tallet. I Jacob (1891) møter vi imidlertid en hovedperson som både truer med å sprenge den realistiske romanformen og legge modernitetens fremskrittsoptimisme i grus.

I Gjennombrudd og sammenbrudd utforskes Kiellands siste roman i lys av samtidens forestillinger om kultur og dannelse, masse og elite, markedsøkonomi og demokrati. Den tematiske analysen kombineres deretter med en undersøkelse av den litterære formen Kielland utvikler mot slutten av forfatterskapet. Med Jacob kan det synes som om det moderne gjennombrudd får sitt sammenbrudd – både estetisk og ideologisk. En utforsking av denne ene romanen blir derfor utgangspunkt for en mer omfattende diskusjon – om Kiellands forfatterskap, om litterær realisme, og om modernitetskritiske tendenser som peker fra Kiellands tid og frem mot vår egen.