Wiggen, Geirr: Etterrakst

Wiggen, Geirr: Etterrakst

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Om gammelegyptisk skolegrammatikk og en latinsk genus-innovasjon. Oppsummering av egne skrifter og publikasjoner

Med denne boka vil forfatteren avrunde fag­forfatterskapet sitt. Første del belyser og stiller spørsmål ved noen etablerte oppfatninger om oldtidsspråklige utgangspunkt for samtids­aktuell språk­didaktikk og språkbruk. Andre del oppsummerer forfatterens egen skrift- og publikasjons­­historie. Til sammen utgjør de to delene et siste faghistorisk bidrag fra forfatteren.


Geirr Wiggen er dr. philos. og prof. em. i nordiske språks didaktikk ved Universitetet i Oslo. Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.


Innhold

Forord 7


Første del

Belysning av noen oldtidsspråklige utgangspunkt for samtidsaktuell språkdidaktikk og språkbruk

Grammatiske øvinger i gammelegyptiske skoler: skolegrammatikkens djupeste røtter? 19

Gammelegyptisk 21

Klassisk-filologisk synsvinkel 27

Grammatikkiakttakelse og -øvinger i gammel-

egyptisk utdanningssammenheng 40

Mer om den klassiskfilologiske ikke-tematiseringa

av gammelegyptisk grammatikkdidaktikk 52

Avsluttende presisering 65

Summary in English 85

Professor emeritus/emerita? 87


Andre del

Egne skrifter og publikasjoner 1961–2014

A. Publikasjonskanaler 105

I. Publikasjonsspråk 105

II. Publikasjonsland 105

III. Forlag og utgiversted for publikasjoner av

og i bøker 105

– i Norge 105

– utenlands 107

IV. Periodika og serier 108

– i Norge 108

– utenlands 110

V. Aviser 112

– i Norge 112

– utenlands 113

VI. Etermedia 113

– i Norge 113

– utenlands 114

VII. Andre muntlige publikasjonssteder 114

– i Norge 114

– utenlands 126


B. Publikasjons- og skriftkategorier 132


C. De enkelte publikasjonene og skriftene 133


ISBN 978-82-7099-787-9, 220 sider, innbundet
Format: 14,5x23,5 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2014, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid