Alhaug/Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg

Alhaug/Pedersen (red.): Namn i det fleirspråklege Noreg

  • 400,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Dei fleste artiklane i denne boka gjer greie for stadnamn og personnamn brukte av språklege minoritetar i Noreg, bl.a. samar, kvenar og romanifolket (”taterar”). Ein artikkel tar for seg personnamn blant nyare innvandrarar. Har dei tatt vare på sin eigen namneskikk eller har dei tilpassa seg norsk namneskikk? Boka inneheld også ein artikkel om namn på teiknspråk og ein artikkel om utanlandsk påverknad på fornamna i Noreg.

 
Innhald

Forord 7


Del I Stadnamn

Aud-Kirsti Pedersen: Norske stadnamn i fleirspråklege område 11

Kaisa Rautio Helander: Samiske stedsnavn i Norge 45

Irene Andreassen: Kvenske stedsnavn i Norge 85

Tuula Eskeland: Navngivning på de norske Finnskogene 105


Del II Stadnamn og personnamn

Rolf Theil: Norsk romani 121

Odd-Inge Schröder: Navnetegn – tegn for personer og steder blant norske døve 139


Del III Personnamn

Håkan Rydving: Personnamn bland samer 169

Gulbrand Alhaug og Minna Saarelma: Møte mellom to ulike namnesystem – det finske og det norske 187

Anna-Riitta Lindgren: Personnavn på tre språk i Nordreisa 217

Jan Myhrvold: Slektsnavn på Finnskogen 239

Mary Barthelemy: Namn i ein farande storfamilie 253

Guro Reisæter: Personnamn og innvandring 271

Gulbrand Alhaug: Utanlandsk påverknad på fornamna i Noreg frå 1700-talet til 2007 297

 

Register: Emneregister, namneregister (stadnamn og personnamn) og terrengnemningar 321

ISBN 978-82-7099-775-6, 363 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1,1 kg, publiseringsår 2015, språk: bokmål, nynorsk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid