Finstad/Lomell (red.): Motmæle

Finstad/Lomell (red.): Motmæle

  • 415,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen

Motmæle – denne antologien til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen kunne knapt hatt en annen tittel. Både hver for seg og samlet har Kjersti, Cecilie og Guri vist hvordan en lydhør forsker med et brennende hjerte kan frambringe viktig kunnskap ikke bare for faget, men også for de som vanligvis ikke kommer til orde; utsatte og utslåtte grupper. Deres forskning har ofte gitt ubehagelige innsikter om retts- og velferdsstatens baksider, bakgater og grenser.

Kjersti, Cecilie og Guri har i sine måter å ta vitenskapelig til motmæle på, vært forbilder og læremestre for svært mange yngre etterfølgere. De er også høyt verdsatt av kollegaer som tilhører samme generasjon. I denne antologien har 35 forfattere skrevet 29 kapitler inspirert av Kjerstis, Cecilies og Guris vitenskapelige virksomhet.

De tre jubilantene har stor bredde i sine forfatterskap, og antologien gjenspeiler dette. Mange av bidragene beveger seg på tvers av jubilantenes respektive forskningsområder, og flere bringer til torgs nye perspektiver på etablerte temaer i kriminologien. Bidragene er preget av både alvor og lekenhet, noen er personlige, andre mer akademiske. Noen gir oversikter, andre peker fremover. Samlet viser bidragene hvordan jubilantene har inspirert kollegaer og studenter, både teoretisk og empirisk.


Innhold

Forord v

Annick Prieur: Den kulturkriminologiske Osloskolen: Fortellinger om krenkelser og verdighet 9

Elisiv Bakketeig og Ragnhild Hennum: Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn? 21

Ragnheiður Bragadóttir: Voldtægt – eller ej? 39

Mikkel Jarle Christensen: Skabelsen af det moderne skandinaviske politi. Udkast til en komparativ historisk sociologi 49

Nils Christie: Against abstractions 63

Jane Dullum: Rettspsykiatrisk sakkyndiges rolle i forvaringssaker 67

Evelyn Dyb: «Det har jo ordna seg». Hjemløse fangers konstruksjon av en bolig 83

Rune Ellefsen: Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser 101

Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas: Jo mere vi er sammen 121

Janne Flyghed: Privat område? Revisionsbyråers och säkerhetsföretags polisarbete 131

Evy Frantzsen: Ole Møller. f. 1945 i Upernavik, Grønland, d. 2012 i København, Danmark 147

Hedda Giertsen og Marte Rua: Å bli synlig – som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere 161

Elisabeth Hesselberg: – Hun var jo bare én femti høy, og liten og spinkel. Om offerbegrepet i voldelige lesbiske parforhold 183

Anette Bringedal Houge, Kjersti Lohne og May-Len Skilbrei: Kriminologisk kjønnsforskning mellom Norge og verden 201

Nicolay B. Johansen: Lik rett til å sove for romfolk. Om politisk handlingsrom i rettsstaten 221

Per Ole Johansen: Forbudet mot det jødiske slakteritualet; en antisemittisk trigger 245

Nina Jon: Jenter, vold og cowboymaskulinitet 265

Ingrid Lander: «Det går inte an som farmor» – Genus, åldrande och narkotikabruk 277

Annemette Nyborg Lauritsen: Fredløs. Kvindelige indsatte i Grønlands anstalter 293

Ida Nafstad: Tilgangen til byens offentlige rom: Et spørsmål om makt og motstand? 311

Cecilie Basberg Neumann: Makt, omsorg og den profesjonelles ansvar 327

Karen-Sofie Pettersen: Å gjøre opp for urett – Oppreisning til tidligere barnevernsbarn 339

Marianne Sætre: Voldtektsmysteriet og problemet som vandret. Om horisontale tolkninger av statistikk 355

Ragnhild Sollund: Øko-global kriminologi og feltets berettigelse eksemplifisert ved en empirisk studie 381

Elisabeth Gording Stang: Et barnevern i skvis mellom barnelov og barnevernlov 399

Henrik Tham och Hanns von Hofer: Politikerna, kriminologerna och kriminalpolitiken i Sverige och USA 419

Morten Tønnessen: Statistikerens guide til utopia II. En demografisk analyse av øko-visjoner om befolkningsnedgang i det tredje årtusen 435

Sara Uhnoo: Genus i rätten: gestaltningar av kvinnors brottslighet tillsammans med män i mordbrandsdomar 455

Karin Widerberg: Timeregnskapets Akademia. En institusjonell etnografisk studie av et styringsinstrument 477

Forfatterpresentasjoner 493


ISBN 978-82-7099-749-7, 497 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 1 kg, publiseringsår 2014, språk: flere

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid