Kvist, Per: Maleri med tid

Kvist, Per: Maleri med tid

  • 380,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Om modernisme, filmisk avantgarde og videokunst

Perspektiver på kunst av Kjell Bjørgeengen, A K Dolven, HC Gilje og Jeremy Welsh

Med Maleri med tid fortelles en variant av historien om billedkunsten og de levende bilder. Film- og videokunst av Kjell Bjørgeengen, A K Dolven, HC Gilje og Jeremy Welsh ses i lys av modernismen, filmisk avantgarde og tidlig videokunst.

Fremstillingen grunner i en tanke om historisk repetisjon, samtidig som den gjør synlig hvordan vi med vår tids blikk lar historien fremtre på ny. En vesentlig innsikt knytter seg til en tanke om bildets musikalitet og modernismen som et urent visuelt fenomen, ja sågar at vi kan snakke om en ”musikalisering av visuell kunst” i det 20. og 21. århundre. I forståelsen av medier blir det tydelig at disse kan ses i lys av forestillinger om det spesifikke og det sammensatte, men også det mediemessig foranderlige. Medier lever, endres. De virker bevarende, tar opp i seg det fortidige i det nåtidige. De virker skapende, gir rom for nye spesifisiteter i en bevegelse mot det fremtidige. Med referanse til Henri Bergson fremmer Maleri med tid en tanke om mediers ”varighet”.


Innhold

Innledning 9

1. Modernismen: Den nye tids hurtighet og bildets musikalske struktur 21
Walter Benjamin og hans begrep om aura 22
Fra billedrom til billedflate 27
Maleriets flate og musikalske struktur 37

2. Walter Ruttmann og filmens avantgarde 45
Om idégrunnlag og avantgardens tidlige fase 46
Den absolutte filmen 64
Berlin. Storbyens symfoni – formens fortelling 68

3. Avantgardens videreutvikling 81
Avantgarden som motbilde og som tradisjon 86
Neoavantgarde 92
Film som film og brytninger mellom film og kunst 116

4. Fra videokunst til film- og videoinstallasjoner 121
Nam June Paik og videokunstens fremvekst 122
Bill Viola – mellom avbildning og projisert mening 136
Installasjonen som form og formens fortelling 144
Tacita Dean – forestillinger om verdens fremtredelser 151

Billedkatalog 157

5. HC Gilje: Musikalsk improvisasjon og repetisjon 181
Gilje og kroppen i rommet 192

6. Kjell Bjørgeengen: Det teknologiske og den menneskelige musikalitet 205

7. A K Dolven: Med billedrommet og gallerirommet som ramme 223

8. Jeremy Welsh: Det spesifikke, det sammensatte og det mediemessig foranderlige 241
60 Minutes – om musikk og billedtyper 241
Dialog/Overgang 249
Bilder av modernismen 261

9. Ettertanke: Repetisjon og variasjon 265
Modernismens repetisjon 277

Kunstverk 285

Litteratur 293


ISBN 978-82-7099-744-2, 309 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,9 kg, publiseringsår 2013, språk: bokmål

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid