Swensen, Grete (red.): Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes

Swensen, Grete (red.): Å lage kulturminner - hvordan kulturarv forstås, formes og forvaltes

  • 400,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Hva bidrar til å gjøre noe til et kulturminne? Hvor er definisjons­makten plassert? Fører internasjonale konvensjoner til en ensretting av hva som betraktes som kulturminner og kultur­miljøer, og skaper de fornyelse og revitalisering av lokal­samfunn?

Dette er noen av spørsmålene som reises i denne antologien. Kulturminner betraktes her som verdier som skapes i skjærings­punktet mellom politikk, praksis og forhandlinger. I femten artikler drøftes hvordan og hvorfor visse kvaliteter ved fortiden blir fremhevet, mens andre overses. Flere av artiklene retter søke­lys mot samfunnets politiske bruk av fortiden; de retorikker, forestillinger, utvalgsmetoder osv. som brukes aktivt for å oppnå bestemte mål i samtiden. Kultur­minnepolitikk viser til visjoner, utopier og intensjoner, mens kultur­minnepraksis omhandler maktkonstellasjoner, forhandlinger og iscene­settelser. Når forestillingene om hva kulturminner er, blir konfrontert med et pluralistisk, globalt samfunn i rask endring, må forestillingene kontinuerlig omformuleres og reforhandles. Antologien intenderer å skape en bredere diskusjon om dagens kulturarvpolitikk og praksis.


Innholdsfortegnelse

Grete Swensen og Torgrim Sneve Guttormsen: Innledning. Å lage kulturminner 9

1. Terje Brattli: Kulturminne som samhandlingsrom. Mellom interesse, tid og materialitet. 27

2. Torunn Selberg: Om Pilegrimsleden som kulturarvsprosjekt. Fortellinger og kulturarvsprosesser. 43

3. Torgrim Sneve Guttormsen: Bruken av en heroisk fortid i lokalt minnearbeid: Vikinghelten Harald Hårfagre. 59

4. Leidulf Mydland: Olavsrosa: en alternativ kulturminnediskurs 93

5. Anne Sætren: Bygningsvern i landbruket – mellom autentisitet og identitet 117

6. Elin Rose Myrvoll: Landskapet som bydende materialitet og kulturminneregistrering som ferdighet 141

7. Camilla Brattland og Einar Eythórsson: Hva forteller samiske navn på fiskegrunner i sjøen? Kulturminneforskning i et politisk landskap 163

8. Grete Swensen: Fakta, fortielse eller fordreining – når fengsler omgjøres til kulturarv 179

9. Anita Synnestvedt: Minnesplatser över glömda kulturer eller platser för aktiviteter. En diskussion om hur vi tolkar och levandegör kulturmiljön 205

10. Bodil Axelsson: Klosterruinen och industrilandskapet: transformationer, iscensättningar, makt och handlingsutrymmen 227

11. Lothar Diem: Om gjentagelser: Immateriell kulturarv og re-enactmentkunst 249

12. Joel Taylor: Mediet er ikke meldingen: en diskusjon av møtet mellom materialitet og immaterialitet som uttrykk for verdier av kulturarv 269

13. Knut Fageraas: Verdensarvens forandringer på Vega: kulturell verdsetting langs nye og gamle skillelinjer 287

14. Carsten Paludan-Müller: Verdensarv og retorik – refleksjoner over dagens og morgendagens valg og brug av kulturminner i Europa 337

15. Lene Otto: Totalitarisme. Kulturarv og europæisk integration 355

Forfatterpresentasjoner 367


ISBN 978-82-7099-733-6, 370 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,9 kg, publiseringsår 2013, språk: norsk, dansk, svensk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid