Fasting, Merete Lund: Vi leker ute!

Fasting, Merete Lund: Vi leker ute!

  • 325,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


I dette arbeidet fulgte jeg fem jenter og fem gutter på 10 år i deres utelek i skoletida og på fritida. Jeg var opptatt av å nærme meg barnas lek med undring og nysgjerrighet, og å drøfte barnas lekeverden som et levende fenomen. I boka er det bilder av barns lek og lekesteder. Kreativitet og bevegelse var sentrale elementer i barnas lek. De lekte i stor grad i skogholt, skrenter og i/ ved trær. Barna opplevde at natursteder var fleksible og at de hadde uendelig mange muligheter til lek her.

 

I dette arbeidet fulgte jeg fem jenter og fem gutter på 10 år i deres utelek i skoletida og på fritida. Jeg var opptatt av å nærme meg barnas lek med undring og nysgjerrighet, og å drøfte barnas lekeverden som et levende fenomen. I boka er det bilder av barns lek og lekesteder. Kreativitet og bevegelse var sentrale elementer i barnas lek. De lekte i stor grad i skogholt, skrenter og i/ ved trær. Barna opplevde at natursteder var fleksible og at de hadde uendelig mange muligheter til lek her.

De klatret i fjellvegger og gikk armgang utover greina i treet; de eksperimenterte med stedets og kroppens muligheter. Når barna lekte «politi og røver» eller «spionering» løp de i høyt tempo gjennom det ulendte terrenget. Når barna bygget hytter brukte de få ord; de kommuniserte kroppslig. Hytta utviklet seg i mellomrommet mellom barna, stedet og materialet de bygget med.

Empirien viser betydningen av barns kroppslige samspill med omgivelsene. Når barn leker, er de fullt og helt til stede i leken. Leken er fleksibel, levende og dynamisk og involverte og trollbinder dem. Leken er kreativ og altoppslukende.


Innhold

1.0 Innledning 3

   Lomseggje 6

1.1 Min bakgrunn 7

1.2 Kort presentasjon av prosjektet 10

1.3 Forskningsspørsmål 12

1.4 Avhandlingens oppbygging 12

2.0 Teoretisk utgangspunkt 13

2.1 Vitenskapsteoretiske betraktninger 13

   2.1.1 Fenomenologi 13

   2.1.2 Fenomologisk hermeneutisk tilnærming 16

   2.1.3 Oppsummering 23

2.2 Lek 24

   2.2.1 Buytendijk, Åm og Hangaard Rasmussen sine perspektiv 24

   2.2.2 Gadamers lek perspektiv 26

2.3 Bevegelse 30

   2.3.1 Bevegelseserfaring 31

   2.3.2 Merelau-Ponty og bevegelse 32

2.4 Sted 35

   2.4.1 Aktivitet på stedet 36

   2.4.2 Stedets kvaliteter 39

2.5 Kreativitet og fantasi 43

2.6 Natur 48

2.7 Barns muligheter for lek utendørs 50

2.8 Forskning på barns lek på steder utendørs og i natur 52

   2.8.1 Lek i naturområder 52

   2.8.2 Fenomenologisk forskning rundt lek og steder 54

   2.8.3 Barns lek utendørs 57

   2.8.4 Barns lek preget av bevegelse 62

2.9 Kontekst 63

3.0 Metodisk tilnærming og forskningsprosessen 65

3.1 Valg av tilnærming 65

3.2 Feltarbeid 69

   3.2.1 Oversikt over de ulike feltarbeidene 71

   3.2.2 Pilotundersøkelsene 72

   3.2.3 Samtalepartnerne 73

   3.2.4 Feltene 77

   3.2.5 Gjennomføring av feltarbeid 1 78

   3.2.6 Gjennomføring av feltarbeid 2 79

   3.2.7 Gjennomføring av feltarbeid 3 83

3.3 Forskerrollen 88

   3.3.1 Barneperspektivet 88

   3.3.2 Min forskerrolle 89

   3.3.3 Gruppesamtaler 94

   3.3.4 Observasjon 99

   3.3.5 Foto 101

   3.3.6 Loggbok 106

   3.3.7 Analyse og tolkning 107

3.4 Metodediskusjon 111

   3.4.1 Etikk 111

   3.4.2 Fenomenologisk hermeneutisk tilnærming 113

   3.4.3 Drøfting av metodisk tilnærming 117

Et ben på bakken 121

4.0 Resultat og drøfting 123

4.1 Skolegården 126

   4.1.1 Skogholt 126

   4.1.2 Ballbinge og grusbane 131

   4.1.3 Klatrestativ 132

   4.1.4 Flaggstanga 135

   4.1.5 Skogen 136

   4.1.6 Oppsummering friminuttene 146

4.2 Skogen med klassen 148

   4.2.1 Bålplass og huska 151

   4.2.2 “Jungelen” 152

   4.2.3 Høyda med klatretreet 163

   4.2.4 Lekeområde ved vannet 178

   4.2.5 Hytta 184

   4.2.6 Oppsummering av barnas lek og lekesteder i skoletida 191

4.3 Barnas nærmiljø 192

   4.3.1 Kari og Arnes nærområde 194

   4.3.2 Maia og Sivs nærområde 199

   4.3.3 Anna og Fredriks nærområde 210

   4.3.4 Turen til Kariåsen med Hans og Fredrik 214

   4.3.5 Ida og Birks nærområde 219

   4.3.6 Oles lek på fritida 226

   4.3.7 Oppsummering 230

4.4 Sammenfatning 232

   4.4.1 Barnas kroppslighet 232

   4.4.2 Fantasiens verden 236

   4.4.3 Lekens karakter 240

   4.4.4 Nærliggende naturområder 244

5.0 Konklusjon og avslutning 249

5.1 Avsluttende konklusjoner 249

5.2 Tanker videre 250

Litteratur 255

Vedlegg 263

Vedlegg 1: Kvittering fra Personvernombudet

Vedlegg 2: Brev til foreldrene våren 2005

Vedlegg 3: Brev til foreldrene vinteren 2010

Vedlegg 4: Oversikt over flyfoto og foto


ISBN 978-82-7099-717-6, 273 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 0,592 kg, publiseringsår 2013, språk: norsk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid