Carlsen, Cecilie (red.): Norsk profil

Carlsen, Cecilie (red.): Norsk profil

  • 295,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, Europarådet 2001) brukes i språklæring, -undervisning og -vurdering og som grunnlag for utvikling av læreplaner og lærebøker i de fleste land i Europa. CEFR er oversatt til omtrent 40 språk, og i 2011 kom den norske versjonen: Det felles europeiske rammeverket for språk (Rammeverket, Udir 2011). I Norge brukes Rammeverket blant annet som grunnlag for Læreplan i norsk for voksne innvandrere (Vox 2012) og som grunnlag for prøver i norsk som andrespråk på flere nivåer.