Carlsen, Cecilie (red.): Norsk profil

Carlsen, Cecilie (red.): Norsk profil

  • 335,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, Europarådet 2001) brukes i språklæring, -undervisning og -vurdering og som grunnlag for utvikling av læreplaner og lærebøker i de fleste land i Europa. CEFR er oversatt til omtrent 40 språk, og i 2011 kom den norske versjonen: Det felles europeiske rammeverket for språk (Rammeverket, Udir 2011). I Norge brukes Rammeverket blant annet som grunnlag for Læreplan i norsk for voksne innvandrere (Vox 2012) og som grunnlag for prøver i norsk som andrespråk på flere nivåer.

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, Europarådet 2001) brukes i språklæring, -undervisning og -vurdering og som grunnlag for utvikling av læreplaner og lærebøker i de fleste land i Europa. CEFR er oversatt til omtrent 40 språk, og i 2011 kom den norske versjonen: Det felles europeiske rammeverket for språk (Rammeverket, Udir 2011). I Norge brukes Rammeverket blant annet som grunnlag for Læreplan i norsk for voksne innvandrere (Vox 2012) og som grunnlag for prøver i norsk som andrespråk på flere nivåer. Sentralt i Rammeverket står beskrivelsene av språkferdigheter på seks nivåer fra A1 til C2. Disse beskrivelsene er generelle, altså ikke utviklet med tanke på ett bestemt språk. Det er nødvendig dersom Rammeverket skal kunne brukes som et felles referanseverk på tvers av språk- og landegrenser. Når Rammeverkets skalaer skal brukes i utvikling av prøver og undervisningsmateriell for et bestemt språk, er dette imidlertid utfordrende. Europarådet anbefalte derfor i 2005 at Rammeverket spesifiseres for nasjonale og regionale språk gjennom utviklingen av Reference Level Descriptions for National and Regional Languages (Referansenivåbeskrivelser). Prosjektet NORSK PROFIL er et steg i retning av å utvikle slike språkspesifikke beskrivelser for norsk språk. Prediksjonene i de generelle nivåbeskrivelsene i Rammeverket testes her mot autentiske innlærerdata hentet fra det elektroniske innlærerkorpuset ASK. Artiklene i antologien dekker språklige fenomener som tempus og bestemthet, subjektstvang, syntaks, vokabular, modalitet og feilforekomster, og artikkelforfatterne undersøker hvordan dette kommer til uttrykk på ulike rammeverksnivåer. Vårt ønske er at NORSK PROFIL skal kunne gi lærere, sensorer, prøveutviklere, læreplan- og lærebokforfattere en mer inngående kjennskap til Rammeverket og til hva som kjennetegner Rammeverkets nivåbeskrivelser for norsk.


Innhold

Forord 7

Omtale av artiklene i antologien 11

* Cecilie Carlsen: Rammeverket, referansenivåbeskrivelser og innlærerkorpuset ASK 15

* Marte Nordanger: Ferdighetsnivå og definitt referanse 49

* Ann-Kristin Helland Gujord: Tempus og rammeverksnivå 73

Cecilie Carlsen og Lisbeth Salomonsen von Mehren: Subjektstvang – et grunnleggende grammatisk trekk i norsk 107

* Eli Moe: Syntaktisk kompleksitet og rammeverksnivå 137

Snorre Karkkonen Svensson: Modalitet og rammeverksnivåene 159

Rønnaug Katharina Totland og Hanne Lauvik: Ordforråd og ordvalg fra A2 til C1 189

* Cecilie Carlsen: Tekstsammenheng og bindeledd på tvers av rammeverksnivåer 223

Trinelise Eriksson og Cecilie Carlsen: Rammeverket, feilmengde og feilmønster 245

RLD-beskrivelser for norsk 269

Forfatteromtale 277

Artikler merket med * er fagfellevurdert av anonyme fagfeller.


ISBN 978-82-7099-713-8, 279 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,587 kg, publiseringsår 2012, språk: norsk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid