Papendorf, Knut: Rett for alle?

Papendorf, Knut: Rett for alle?

  • 260,00 kr
    Unit price per 
Tax included.


Papendorfs bok er en videreutvikling av juridiske og rettssosiologiske arbeider om rettshjelp og om hvordan rettssystemet fungerer i forhold til svake grupper.

Den nyanserer og utdyper Maktutredningens rettsliggjøringstese og viser tydelig at rettsliggjøringen i samfunnet i begrenset grad har trengt ned i de delene av rettssystemet som først og fremst regulerer svake gruppers rettigheter. Her er det et sterkt behov for utvikling av bedre rettshjelpsordninger, tydeligere og praktiserbare rettigheter og oppbygging av administrative organer som er egnet til å løse de oppgaver de er satt til.