Elf/Kaspersen (red.): Den nordiske skolen - fins den?

Elf/Kaspersen (red.): Den nordiske skolen - fins den?

  • 350,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Didaktiske diskurser og dilemmaer i skandinaviske modersmålsfag er resultat av et nært samarbeid mellom åtte skandinaviske skoleforskere.

– Peter Kaspersen, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh fra Danmark, Laila Aase, Sylvi Penne og Dag Skarstein fra Norge og Gun Hägerfelth og Maria Ulfgard fra Sverige. Forskernes felles empiri har vært undervisningsdagbøker og intervju med 26 danske, norske og svenske morsmålslærere, primært fra videregående skole (www.nordfag.net).

Boka viser at tross ulikheter og organisatoriske forskjeller mellom morsmålsundervisningen i de tre landene, er problemene og utfordringene påfallende like. De åtte studiene tar for seg ulike aspekter av morsmålsfagene, som for eksempel skriveundervisning, litteraturundervisning og multimedial undervisning. Andre studier fokuserer på flerkulturelle aspekter, på undervisningen, på lærernes refleksjoner over morsmålsfagets disipliner, på de yngste lærernes profesjonsorienterte tilgang til undervisningen og på dilemmaer som oppstår mellom disiplin­fagenes faglige mål og profesjonsfeltets fokus på elev og indivi­duell utvikling i den nordiske skolen.Indholdsfortegnelse

Donationer 7

Förord 9
Maria Ulfgard

Indledning 11
Peter Kaspersen

Lärarutbildningen i Danmark, Norge och Sverige vid tiden för undersökningen och profiler av deltagande lärare i undersökningen 28
Gun Hägerfelth

Hva trenger vi egentlig litteraturen til? Politikk, didaktikk og hverdagsteorier i nordiske klasserom 32
Sylvi Penne

Skrivning i modersmålsfagene i skriftkyndighedens æra 59
Ellen Krogh

Medieundervisning i modersmålsfaget – på vej mod multimodale perspektiver 92
Nikolaj Frydensbjerg Elf

Den polyparadigmatiska modersmålsläraren: Inte ”antingen eller” utan ”både och”. Om den komplexa legitimeringen av modersmålsämnet 122
Maria Ulfgard

Fagdidaktisk refleksjon som balansepunkt i sprikende profesjonsforventninger 146
Laila Aase

Dannelse/bildning i et skandinavisk perspektiv 168
Laila Aase og Gun Hägerfelth

Omfunktioneringer: En analyse af unge modersmålslæreres professionelle identitet i den postmoderne skole 190
Peter Kaspersen

I spänningsfeltet mellan det etniskt homogena och heterogena: Nordiska modersmålslärares diskurser om elever och undervisning i det etniskt heterogena samhället 215
Gun Hägerfelth och Dag Skarstein

Oppsummering. Den nordiske skolen, fins den? 244
Ellen Krogh, Sylvi Penne og Maria Ulfgard

Om forfatterne 259


ISBN 978-82-7099-707-7, 260 sider, heftet
Format: 17x24 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2012, språk: flerspråklig

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid