Bäckström/Børset (red.): Norsk avantgarde

Bäckström/Børset (red.): Norsk avantgarde

 • 500,00 kr
  Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Det har ikke eksistert noen bok om norsk avantgarde, en mangel i norsk forskning som har utgjort drivkraften bak denne utgivelsen. Redaksjonen har latt seg inspirere av den seneste tidens utvikling av avantgardeteori.

En rekke prosjekter og publikasjoner har bidratt til økt kunnskap om nordisk avantgarde og dens forbindelseslinjer til avantgarder i andre land. Dette har resultert i en større forståelse av avantgardens betydning i samfunnet, og vi har fått flere redskaper og termer for å beskrive dette. Men mens det har blitt skrevet mye om de svenske og danske avantgardene, har norsk avantgarde aldri fått den samme oppmerksomheten. Det har sågar ofte blitt hevdet at det overhodet ikke finnes noe slikt som norsk avantgarde. Dette provoserte oss. Redaksjonen hadde derfor et sterkt og brennende ønske om å ta tak i denne situasjonen og gjøre noe med det.

Vi mener at norsk avantgarde finnes, og at det også skulle være mulig å skrive en bok om det. Antologien Norsk avantgarde utgjør derfor en første kartlegging av dette foranderlige feltet. Vi har ambisjoner om at den norske forskningen skal posisjonere seg i den nordiske og internasjonale forskningsfronten som har vokst fram det siste årtiet. Samtidig ønsker vi også å skape økt allmenn bevissthet om det tjuende og tjueførste århundrets norske avantgardepraksiser. Ikke minst håper vi å inspirere til videre undersøkelser av norsk avantgarde, vekselvirkninger mellom norsk kunst- og kulturliv og de europeiske avantgardene og neoavantgardene, og hvordan dette kan sees i en større, global kontekst. Boken er derfor laget både som en antologi med fokuserte studier av norsk avantgardegrupperinger og -individer, og med en rik eksemplifisering på andre forfatter, kunstnere og artister som fortjener at få oppmerksomhet i kommende studier – studier som vi håper denne boka kan initiere.

 

Innholdsfortegnelse

 

 

 1. Per Bäckström og Bodil Børset: Norsk avantgarde – en innledning 9
 2. Per Bäckström: Avantgardebegreppets heterogenitet 21

 

 

Del 1: Framveksten av det moderne

 

 1. Helge Rønning: Moderniseringsagenten. Henrik Ibsen

        – det modernes dramatiker 37

 1. Martin Humpál: Foregripelse av kubisme i Knut Hamsuns Mysterier 49
 2. Erik Mørstad: Munchs modernisme 55
 3. Henning Howlid Wærp: Polarlitteratur som avantgarde? 69
 4. Knut Brynhildsvoll: Punktnedslag i norsk avantgarde fra Knut Hamsun

        og Edvard Munch over Rolf Stenersen til Jan Kjærstad 79

 

Del 2: Norsk avantgarde


Prefigurasjon

 1. Gerd Karin Omdal: Avantgardistisk tilsnitt. Sigurd Mathiesens Unge

        sjæle. Syv fortellinger (1903) 101

 

Forbindelseslinjer

 1. Siren Leirvåg: Avantgardeteater i Norge i mellomkrigstiden. Stein Bugge

        og ”det ideale teater” 117

 1. Kari J. Brandtzæg: Kunst på barrikadene. Henrik Sørensen

        og Willi Midelfart som representanter for en norsk avantgarde

        i mellomkrigstiden 125

 1. Svein Aamold: Lek, brudd og tilfeldigheter i skulpturen: Isern og Haukeland,

        Kleiva og Heyerdahl 143

 1. Lars Toft-Eriksen: Surrealismen og Norge. Nasjonalt avvik eller

        avantgardistisk mangfold? 159

 

Innovasjon

 1. Hadle Oftedal Andersen: Eldrid Lunden og ei kvinneleg være i verda.

        Mammy, blue, fransk feminisme og fenomenologi 181

 1. Paal Helge Haugen: ”Innleiing”, i Eugene Gomringers Timebok (1971) 195
 2. Jan Knutzen: Kunstens møte med filmen 199
 3. Eivind Røssaak: Billeddannelsens problem. Jan Knutzens essayfilm 213
 4. Andreas Bergsland: Arne Nordheim og den tidlige elektroakustiske

        musikken i Norge 229

 1. Knut Wiggen: Memorandum 1965 243
 2. Tilman Hartenstein: Maskinsång från världens största instrument.

        Knut Wiggen, Fylkingen, EMS og Musicbox 247

 

Knutepunkter

 1. Hanna Horsberg Hansen: Samisk Kunstnergruppe/Sámi Dáidojoavku

        1978–1983. Annenhet eller avantgarde? 265

 1. Elsebet Rahlff: Min tid med Gruppe 66, Konkret Analyse og Samliv 281
 2. Morten Krohg i samtale med Per Gunnar Eeg-Tverbakk: Om

        Grasgruppa og en utålmodighet som ikke lar seg stoppe 305

 

Performance

 1. Knut Ove Arntzen: Et avantgardistisk blikk på performancekunst

        og teater 331

 1. Jon-Ove Steihaug: Bendik Riis – norsk performancekunstner 341
 2. Siri Meyer: Kjartan Slettemark og avantgarden 357
 3. Ingvild Krogvig: Stille revolt. En studie av Viggo Andersens

        konseptkunstneriske prosjekt 367

 1. Wencke Mühleisen: Wencke Mühleisen performance 1978–1988 387
 2. Gry Ulfeng: Teateravantgardens formale fordring 403

 

Remediering

 1. John Brumo: Resirkulert avantgarde.

        Matias Faldbakkens Kaldt produkt 421

 1. Audun Lindholm: Om Monica Aasprongs Soldatmarkedet 433
 2. Hans Kristian Rustad: Litterære eksperimenteringer i digitale medier.

        Norsk elektronisk litteratur gjennom en avantgardeoptikk 443

 1. Jahn Holljen Thon: Avantgarde og barokk. Om Gunnar Wærness’

        Bli verden 455

 1. Paal-Helge Haugen: Fire tekstar 473
 2. Unni Langås: Litteraturens materialitet. Estetisk refleksjon og

        poetisk praksis hos Paal-Helge Haugen 477

 1. Jorunn Veiteberg: Søppel eller kunst? Historia om ein plastslange, ein

        kunstnar og eit nasjonalgalleri 493

 

Del 3: Dypdykk

Jan Erik Vold, Helge Rykkja og Profil

 1. Jan Erik Vold: Om kunst og konkret poesi (1965) 507
 2. Jan Erik Vold: Om språket/om konkret poesi. Tre fragmenter 515

38   Helge Rykkja: Om musikk i skolen (1969) 529

 1. Helge Rykkja: Tre tekstar 533
 2. Jan Erik Vold: Tolv dikt 537
 3. Per Bäckström: ”blikket du fanger ikke meg”.

        Epost-intervju med Jan Erik Vold 543

 1. Helge Rykkja: Eit spørsmål frå redaksjonen til ein avantgardist 567
 2. Gunnar Foss: Jan Erik Vold 1966 – avantgardist, piratforleggar og

        offset-entusiast 573

 1. Andreas G. Lombnæs: KUNST ER LIV. Språket, virkeligheten og

        Jan Erik Volds kykelipi 583

 

Stuntpoetene

 1. Karin Moe: ”Kvinna som ville skriva litteratur” (1980) 601
 2. Torgeir Rebolledo Pedersen: ”STUNTpoetisk manifest” 603
 3. Jón Sveinbjörn Jónsson: MORA TE FAREN (manifest). 605
 4. Fatah Morgana: Opprop: Poesien er verdensblomsten. Den er kjøttetende,

        Thor Sørheim, Thorvald Steen, Triztan Vindtorn (1990) 607

 1. Erling Kittelsen: To tekster 609
 2. Stuntpoetane 2009: Finanspolitisk manifest 611
 3. Thor Sørheim: Stuntpoetenes inntogsmarsj 613
 4. Torgeir Rebolledo Pedersen: Om Stuntpoetene (ved en av dem) 619
 5. Erling Kittelsen: Avant 623
 6. Wenche Larsen: Karin Moe – 80-tallets avantgardedronning 629
 7. Triztan Vindtorn: ”Refleksjoner omkring skriftens tematikk” 653
 8. Triztan Vindtorn: ”Å demontere en colibri” 657
 9. Arild Linneberg: ”Dine fingre lister seg gjennom mitt ansiktsgress

        i mørket”. Et portrett av poeten Triztan Vindtorn (1942–2009) 659

Biografier 667

Noter 679

Litteraturlista 735

Bildeliste 767

Register 773

 
ISBN 978-82-7099-649-0, 790 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1,8 kg, publiseringsår 2011, språk: flere

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid