Med loven mot makta. Juss-Buss førti år

Med loven mot makta. Juss-Buss førti år

  • 400,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Redigert av Juss-Buss og Olaf Halvorsen Rønning

Juss-Buss hadde sitt første saksmottak den 24. september 1971. En spartansk kontorinnredet buss ble kjørt ut til en forstad i Oslo for å gi gratis rettshjelp. Førti år senere har mye forandret seg, men ideen bak Juss-Buss ligger fast: engasjerte jusstudenter gir rettshjelp og bruker loven mot makta for å hjelpe dem som ikke selv klarer å hevde sine rettigheter. Behovet for rettshjelp er fremdeles stort.

For å markere førtiårsjubileet har vi laget en bredt sammensatt artikkelsamling som tar opp en rekke aktuelle temaer innen de områdene Juss-Buss arbeider. Artiklene bidrar til å avdekke hvordan svakheter i rettssystemet rammer de mest utsatte gruppene i samfunnet, men er også ment å være et verktøy for dem som arbeider med rettshjelp og rettspolitikk.

Boken inneholder artikler som tar for seg rettshjelp og rettspolitikk, kriminalpolitiske temaer som barn i fengsel og helsehjelp til fanger, og rettssosiologiske arbeider om jusstudenter. De juridiske artiklene tar for seg temaer innen arbeidsrett, fengselsrett, EU/EØS-rett, utlendingsrett, boligrett og familierett.

Forfatterne er alle anerkjente fagfolk. Mange er gamle Juss-Bussere som fremdeles er interesserte i og jobber med fagområdene de arbeidet med som studenter i Juss-Buss.

Boken passer for studenter, forskere, rettshjelpere, advokater og alle andre som er engasjerte i eller jobber med saksområdene til Juss-Buss.


Innholdsfortegnelse

Forord 7

Om å yte rettshjelp til utsatte; dilemmaer og muligheter 9
Av Camilla Lied

Rettsliggjøringen i lys av rettsfjerne samfunnsborgeres rettshjelpsbehov 30
Av Knut Papendorf

Jusstudentenes sosiale bakgrunn og yrkesplaner 43
Av Øyvind Grut, Mina Luhr og André Olsen

Retorikk i rett og politikk 79
Av Hans Petter Graver

En glemt og oversett grunnlovsparagraf med politisk betydning i dag? – Er merverdiavgiften på advokattjenester i strid med Grunnloven? 91
Av Arne Fliflet

Hvordan jobbe rettspolitisk? Særlig om rettshjelpsorganisasjoners påvirkningspotensiale 102
Av Endre S. Refsdal og Kine S. Horsbøl

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett – status etter 4 års drift 125
Av Arild Humlen og Jonas W. Myhre

Eksperimentet NAV 156
Av Kristian Lislerud

Oppsigelse på grunn av fengsling – risiko for fravær og skyldspørsmål 171
Av Jan Fougner

Helsepersonells yrkesutøvelse og styringsrettens grenser 187
Av Jan Tormod Dege

Om arbeidstakernes grunnleggende rettigheter og EU-retten som en hindring i bekjempelsen av sosial dumping i Norge. 198
Av Geir Høin

Trenger vi en samboerlov? 226
Av Tone Sverdrup

Ulovlig frihetsberøvelse 243
Av Juss-Buss-medarbeider BBB

Mer av det som ikke virker 251
Av Nora Hallén

Gir skremselsbilder av barne- og ungdomskriminalitet dårlige løsninger? 256
Av Sturla Falck

De gode intensjoners tukthus – Fem teser om straffens idealer og fengselets realiteter fra et fangeperspektiv 276
Av Mikkel Haugerud

Helsehjelp til pasienter i fengsel 299
Av Svein-Erik Ekeid og Kjetil Karlsen

Hvilken rettspolitisk betydning bør kritikk fra CPT ha for norske regler om isolasjon ved varetektsfengsling? 326
Av Thomas Horn

Tidsbestemte leieavtaler – en uthuling av leieboernes rettigheter 341
Av Anne Mette Hårdnes

Bustadjussen gjennom førti år 355
Av Kåre Lilleholt

Medarbeidere i Juss-Buss 1971–2011 364

Om forfatterne 375


ISBN 978-82-7099-648-3, 376 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1 kg, publiseringsår 2011, språk: bokmål, nynorsk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid