Skjelbred/Aamotsbakken (red.): Norsk lærebokhistorie III - en kultur og danningshistorie

Skjelbred/Aamotsbakken (red.): Norsk lærebokhistorie III - en kultur og danningshistorie

  • 330,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Artikkelsamlingen er tredje bok fra prosjektet “Norsk lærebokhistorie – en kultur- og danningshistorie”, et treårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og lokalisert til Høgskolen i Vestfold. Boken inneholder 15 artikler som gjør et nedslag i en eller noen få lærebøker i enkelte fag, mens andre gir oversiktsanalyser som spenner over et langt tidsrom. Flere artikler tematiserer lesebøker, litteraturutvalg og kanonproblemtikk innenfor norskfaget, men også fagene kristendomskunnskap, engelsk, sløyd, heimstadlære og samfunnskunnskap er omtalt. Samlet har prosjektet publisert en lang rekke artikler som viser noe av bredden i det lærebokhistoriske forskningsfeltet og synliggjør betydningen av historisk kunnskap om en av skolens helt sentrale tekster; læreboka.


Innhold

Lesing, lesebok og litteraturutvalg


Berit H. Johnsen: Erik Pontoppidans råd til skolemestre. Om innhold og opplæring i leseferdigheter i ”skolen for alle og enhver” 11

Dagrun Skjelbred: ”Hvorledes bør et Læseværk for Almueskolen være indrettet”?Om etableringen av leseboka på 1800-tallet 29


Om etableringen av leseboka på 1800-tallet

Torill Steinfeld: Henrik Wergelands Læsebog for den norske Ungdom i kanonhistorisk perspektiv 48

Susanne V. Knudsen: Det hjemlige, det fremmede og samerne i nogle norske læsebøger til folkeskolen, 1860’erne – 1960’erne 64

Sveinung Nordstoga: Landsmålseleven og folkedanningas heltar. Om nokre biografiske tekstar i Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen 88

Bente Aamotsbakken: Skolereformer og kanon 103


Lærebøker i fag

Egil L. Thorvaldsen: Hele Norges bibelhistorie. Om Volrath Vogts ”Bibelhistorie med lidt af Kirkens Historie” 120

Geir Winje: Når ”de Andre” rykker nærmere. Om 1900-tallets lærebøker i kristendomskunnskap 139

Magnus Hultén: Läroboken som medel för professionalisering: exemplet med naturvetenskapliga läromedel skrivna för den svenska folkskolan under 1800-talet 158

Knut Ståle Hauge: Som dataspill-bilder i svarthvitt. Asbjørn Knutsens historiske plansjer 179

Tollef Thorsnes: Lærebøker i sløyd rundt år 1900 201

Willy Aagre: Anna Sethne og faget ”hjemstedslære” – en undersøkelse av pedagogisk grunnforståelse og konfliktlinjer i et sentralt kulturfag i årene 1915–1933 222

Ragnhild Lund: Presentasjonen av ”fremmede land og folk” i engelskbøker for ungdomstrinnet. En studie av lærebøker i engelsk fra 1889 til 1974 241

Norunn Askeland: ”Men du må ikke glømme at hvert ord koster penger” – om fantasistil og sjangerskriving i 1953 og 2008 i to lærebøker for 7. klasse 265

Knut Roar Engh: Kunnskapssyn i utvikling. Et historisk perspektiv på forståelsen av kunnskap i lærebøkene for samfunnsfag i grunnskolen i lys av de to nasjonale læreplanreformene Læreplanverket av 1997 og Læreplanen Kunnskapsløftet 2006 283


ISBN 978-82-7099-625-4, 302 sider, heftet
Format: 15x21,5 cm, vekt 0,5 kg, publiseringsår 2011, språk: norsk, svensk

 

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid