Leira, Vigleik: Grammatiker og bryggearbeider

Leira, Vigleik: Grammatiker og bryggearbeider

  • 380,00 kr
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Artiklar om språk og språkbruk

Denne boka inneholder artikler av Vigleik Leira (1931–2010), skrevet over en førtiårsperiode.

Leira var språkviter med hovedfag i russisk, men arbeidet det meste av sitt yrkesaktive liv med normering og rådgivning i Norsk språkråd, der han var en pioner i utforskingen av ordtilveksten i språket og blant annet redigerte boka Nyord i norsk 1945–1975.

Leiras faglige ståsted er i den strukturalistiske tradisjonen. I tillegg vil en se at forfatterens samfunnsengasjement og hans allsidige yrkesbakgrunn, ikke minst fra år som laste- og lossearbeider på brygga i Oslo, setter sitt preg på innhold og framstilling i mange av artiklene.

Utvalget omfatter så vel språkvitenskapelige og faggrammatiske analyser som mer polemiske bidrag og populære artikler med preg av forskningsformidling. De nyeste bidragene dokumenterer mye av det arbeidet med normering av norsk som har foregått i det første tiåret av 2000-tallet.


INNHOLD

Vigleik Leira: Forord 9

Dag Finn Simonsen: Innledning 10

 

Grammatikeren og teoretikeren Leira

Det-setninger 18

Er ”class-meaning” en innholdsstørrelse? 39

Noen betraktninger over tegnsystemer, språk og samfunn 65

Dublering av setningsledd 74

Litt om setningsknute, neksusknute og identifiseringsformelen ”Det er …” 88

Kommunikasjon, språkhandlinger og ytringer 98

Uttrekking – syntagmetypen ”og det …” 118

To grammatiske notisar 121

Begrunnende ”som”-setninger 125


Form og substans – En studie med utgangspunkt i

”Cours de linguistique générale” 132

Litt mer om null 183

Bøyingsformer som ledd i samansetjingar 188

Nokre grammatiske stridsspørsmål 197

Ein grammatisk protest i to akter 210

 

Formidleren og praktikeren Leira

Noen spredte betraktninger over ord og uttrykk, særlig fra lossing og lasting 228

Kor mange ord finst der i norsk? 233

Hva er galt med engelsk i norsk? 236

Kven eig det norske språket? – Er det lov å lage nye ord? 237

Kvifor kjem der nye ord? – Kva fortel dei nye orda? 239

Uinteressant språk(vitskap)? Ein kommentar til Tor A. Åfarli 241

Kommunale grøntproblemer 245

Angrep på språket og tankene 246

Tonempar i bokmål 252

Norsk språkråds arbeid med utenlandske geografiske navn 288

Japp 296

Prosentpoeng 299

Nyord i hundre år 302

Personnemningar i nedsetjande bruk 305

Litt historikk omkring Norsk språkråds arbeid med offisiell norsk rettskriving 308

Verbbøyinga i bokmål 321

Substantiva i bokmål 334

Bokstavar med krusedullar 346

Språk og imperialisme 360

Normering etter 1.7.05 363

”Den demokratiske republikken Kongo” – geografiske komplikasjoner ved normering av overbestemt substantiv i bokmål 370

Vigleik Leira: Publiserte arbeid og notiser 378

ISBN 978-82-7099-618-6, 385 sider, innbundet
Format: 17x24 cm, vekt 1 kg, publiseringsår 2011, språk: bokmål, nynorsk

Liquid error (snippets/sh_cfm-theme-snippet line 2): Could not find asset snippets/sh_cfm-product-snippet.liquid